HV03 på øvelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

HV03 på øvelse

Heimevernsdistrikt 03 Telemark og Buskerud hadde øvelse for sine troppsjefer på Heistadmoen. Dette er en del av de som skal lede heimevernet i en eventuell krig som får sin opplæring i krigføring. Her øver de på hvordan de skal håndtere et angrep ute i felt. De bytter på å være instruktører for hverandre, for å få best mulig læringsutbytte.

Det var en svært motivert gjeng fra HV03 som var på viderekommnde kurs for troppsførere. Det er disse som skal lede Heimevernet sine tropper ved en eventuell krigssituasjon.

Dette mannskaper er inne på opptrening noen få ganger i året men har sivile jobber til daglig. Det er gøy å se hvor motiverte og proffe  denne gjengen er både ute i felten og som instruktører for sine soldater.

Mange er ikke klar over hvor proffe og dedikerte disse frivillge befalene og soldatene er i Heimevernet. Da er det trist at de mangler en god del utstyr både når det gjelder bekledning og våpen. Det er utrolig trist at de har lagt ned depoet på Heistadmoen, og at soldatene må reise til Jørstadmoen for å hente utstyr. Det betyr at de kanskje må bruke en hel dag på å skaffe tilstrekkelig med utstyr, noe som går på bekostning av de alt for få opplæringsdagene de har.

Mange er helle ikke klar over det tette samarbeidet Heimevernet har med sivilsamfunnet. De jobber tett med politiet og kommune om beredskap, og særlig under pandemien ble soldatene brukt både på teststasjoner og som vakter på grensen for å passe på at ingen slapp inn under Covid.

Tviler også på at mange har fått med seg at det er heimevernsbefal som er i England og trener opp Ukrainske soldater som skal i krigen.

 

 

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no