HF Fellestiltakene LO/NHO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

HF Fellestiltakene LO/NHO

Fellestiltakene LO/NHO avholdt sin årskonferanse på Bristol i Oslo med kunstig intelligens som tema. En av hovedtalerne var den nye digitaliseringsministeren Karianne Tung som mente at KI gir mulighter for et enklere og bedre liv. Men samtidig minte hun oss på at vi ikke må være naive og at kunstig Intelligens vil stille oss overfor masse nye dilemmaer. Vi må sørge for at det er menneskene som styrer teknologien og ikke omvendt.

Det var stor spenning i salen knyttet til temaet kunstig intelligens. Hedvig Moe fra Thommesen advokatfirma tok opp nasjonal sikkerhetspolitikk.

Dagens trusselbilde er sammensatt og komplekst. Hva ønsker fremmede stater og oppnå?

 • Innhente informasjon
 • Forberede framtidige handlinger
 • Ødelegge
 • Påvirke

Hvordan redusere risikoen?

 • Fokus på verdier - sårbarhet på sikt
 • Identifisere hva som er sårbarhet
 • Hva vil du gjøre i en krisesituasjon
 • God grunnsikkerhet
 • Kjenne dine leverandører - gjøre gode undersøkelser
 • Det er litt navitet angående Kina
 • Må få KI inn i drifta

Torgeir Waterhouse la vekt på at hver sektor i arbeidslivet måtte effektiviseres og at arbeidsliv og teknologi betyr noe. Skal vi greie alle de fremtidige arbeidsoppgavene må vi godta at teknologien overtar oppgaver og at menneskene må omskoleres.

Om kunstig intelligens sa han: "What dosen't kill you mutates and tryes again"

Nidar fabrikker fortalte at de gjennom det gode samarbeidet med de tillitsvalgte var kommet langt i innføring av ny teknologi og møte morgendagens utfordringer.

Renholdsbedriften 4 Service la vekt på partssamarbeid på alle nivåer. Styrke bransjens anseelse og kompetanse. Ledere og ansatte skal jobbe sammen for å satse på bærekraftig yrkesutøvelse.

De jobbet etter følgende plan:

2023 - kartlegge nå-fasen

2024 - Arbeide med ulike temaer

2025 - Renhold på dagtid og omdømme

 • Gjennomregulert bransje - men et enormt prispress gir A-krim problematikk.
 • Høy andel av deltidstillinger og helgearbeid
 • Kultur og språkutfordringer
 • Ønsker å bidra til å bedre bransjen som helhet

Karianne Tung.jpg

Det var spennende å få høre den nye digitaliseringsministeren Karianne Tung dele sine betraktninger om kunstig Intelligens.

KI gir mulighter for et enklere og bedre liv. Men samtidig minte hun oss på at vi ikke må være naive og at kunstig Intelligens vil stille oss overfor masse nye dilemmaer. Vi må sørge for at det er menneskene som styrer teknologien og ikke omvendt. 

Den norske modellen er en styrke og vi må utnytte teknologien bedre og smartere. Vi trenger digital utbygging og det må skje hurtigere enn i dag.

Kontakt