Har du lyst til å være arbeidslivskyndig meddommer?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
rød bok og klubbe
Foto: Gorm Kallestad/NTB Norges lover

Har du lyst til å være arbeidslivskyndig meddommer?

Hvert 4. år oppnevner domstoladministrasjonen arbeidslivskyndige meddommere til tingrett og lagmannsrett. LO Vestfold og Telemark skal foreslå kandidater fra våre fylker for perioden 2025-2028, og vi oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å komme med forslag.

Ta kontakt med oss på regionkontoret så snart som mulig hvis du har forslag på enten deg selv eller andre til dette viktige vervet.

Kravet til meddommere er at du må være minst 21 og under 70 år når utvalgsperioden starter 1. januar 2025. Det er ingen utdannings- eller inntektskrav, men du må kunne snakke og forstå norsk. Du må enten ha norsk eller nordisk statsborgerskap, eller ha vært registrert som bosatt i Norge de siste tre årene.

Noen straffereaksjoner fører til at du ikke kan være meddommer, og du kan ikke bli meddommer dersom du er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling, eller er i konkurskarantene. 

LO ber om godkjenning fra de aktuelle forbundene før vi foreslår meddommere.

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no