Flott foredrag med Norsk Sjøoffiserforbund for de maritime linjene på USN Horten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Flott foredrag med Norsk Sjøoffiserforbund for de maritime linjene på USN Horten

Onsdag var LO på plass, sammen med Norsk Sjøoffiserforbund og Maritim Opplæring, på plass på Campus Horten for å fortelle studentene om hva det vil si å være medlem av et LO forbund.

Vi møtte mange engasjerte og nysgjerrige elever, det var også en del medlemmer der allerede som kunne dele av sine erfaringer om ungdomstillitvalgte i NSOF.

NSOF har en spennende satsning for ungdom og har hele tre ulike medlemskap for sine medlemmer, les gjerne mer om de ulike tilbudene her (Juniormedlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund (nsof.no)

Her er litt mer info om Norsk Sjøoffiserforbund:

I Norsk Sjøoffisersforbund er du velkommen uansett stilling og fartsområde! De eneste kravene er at du har eller har hatt et maritimt sertifikat, og at du jobber i maritim sektor. 

Vi samler seilende sjøfolk

Norsk Sjøoffisersforbund samler seilende sjøfolk fra alle deler av skipsfarten. Vi har et tilbud til deg enten du jobber world-wide eller helt lokalt, og enten du er båtfører for et lite fartøy eller skipsfører og leder for et stort mannskap.

Landansatt i maritim sektor


Du behøver ikke seile for å være med – du er hjertelig velkommen også om du har en landstilling i maritim næring. Men du må ha eller ha hatt et maritimt sertifikat. 

Med og uten tariffavtale

Vi har over 50 tariffavtaler og forhandler både med alle de store arbeidstakerorganisasjonene og med enkeltrederier. Men du behøver ikke være ansatt på en av NSOFs tariffavtaler for å være medlem. Stadig flere norske sjøfolk i utenlandske rederier, i individuelt lønnede stillinger, selvstendig næringsdrivende etc., velger NSOF. Vi hjelper deg uansett!  

Studenter og kadetter

Hvis du studerer ved en maritim fag- eller høyskole eller er kadett, kan du bli juniormedlem

Kontakt