Flere uttalelser fra jubileums-/regionkonferansen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Flere uttalelser fra jubileums-/regionkonferansen

Da vi var samlet til jubileumskonferansen i slutten av mai, ble det vedtatt mange viktige uttalelser. For at alle uttalelser skal få oppmerksomhet, har vi fordelt dem på ulike nyhetsbrev. Her kommer de tre siste om temaene permittering, tidlig innsats og sykkelgodtgjørelse.

Alle uttalelsene ble enstemmig vedtatt og er sendt LO, politiske partier, stortingsbenken og media.

Permitteringer

Markedssituasjonen er svært utfordrende for byggebransjen og mange bedrifter gjennomfører nedbemanninger. LO i Vestfold og Telemark er sterkt bekymret for situasjonen og ser at risikoen for at bedrifter mister arbeidstakere med viktig kompetanse er høyst reell. Det er viktig at næringen har tilstrekkelig med fagarbeidere til å utføre arbeidet når aktiviteten tar seg opp igjen. Dette er også et viktig grep for å motvirke useriøsitet i næringen.

Det er avgjørende at vi nå får gjennomslag for kravet om en forlengelse av permitteringsperioden fra 26 til 52 uker, og en reduksjon av arbeidsgiverperioden fra 15 til 5 dager.

I den vanskelige situasjonen som byggebransjen er i, trenger vi å utvide kreditten i Husbanken. Dette vil bidra til å verne om kompetansen og øke aktiviteten i byggebransjen.

Tidlig innsats betyr å forebygge

Når utfordringene rundt unge øker, som skolefravær, er det avgjørende å prioritere forebyggende tiltak. Å neglisjere forebyggende tiltak kan forverre situasjonen, og gi negative konsekvenser for både samfunnet og enkeltpersoner.

Tidlig innsats bidrar til at flere unge får muligheten til å lykkes i skolen og i arbeidslivet. Å investere i samfunnsbaserte initiativer, mental helsehjelp, og utdanningsprogrammer kan bidra betydelig til å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant ungdom.

Derfor er det avgjørende at beslutningstakere anerkjenner at manglende tidlig innsats øker kostnadene for hjelp til de voksne i befolkningen.

Kommuner og fylkeskommuner har nå også fått et verktøy de kan bruke for å beregne hvor mye det lønner seg å forebygge utenforskap. Verktøyet heter utenfor-regnskapet, og er utviklet i samarbeid mellom KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) og kommunene, for å sikre at det er relevant. Dette regnskapet viser hvor mye det kan lønne seg å investere.

Å investere i forebyggende tiltak for barn og unge vil ikke bare være bra for enkeltpersoner, men også fremme et tryggere og mer velstående samfunn på lang sikt.

Ved å integrere sosialfaglig og pedagogisk kompetanse i tidlig innsats, sikrer vi en helhetlig tilnærming som tar hensyn til alle aspekter av barns utvikling og trivsel. Dette vil sikre en inkluderende fremtid for alle.

Sykkelgodtgjørelse bidrar til det grønne skiftet

Det bør innføres en nasjonal ordning for godtgjøring av bruk av sykkel i arbeidsforhold, slik som finnes i Oslo kommune. Godtgjøringen bør være skattefri og tilpasses til de faktiske kostnadene arbeidstakerne har i forbindelse med bruk av sykkel. Dette kan inkludere kostnader til vedlikehold, reparasjoner og forsikring. Godtgjøringen bør også være tilgjengelig for alle arbeidstakere, uavhengig av arbeidsgivers størrelse og bransje. 

Dette vil være en viktig investering i arbeidstakernes helse og trivsel, samt for det grønne skiftet og en bærekraftig framtid for samfunnet vårt. Sammen kan vi bidra til en mer miljøvennlig og helsefremmende arbeidsplasskultur. 

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no