Fensfeltet på Ulefoss kan bli Europas leverandør av sjeldne jordarter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fensfeltet på Ulefoss kan bli Europas leverandør av sjeldne jordarter

LO Vestfold og Telemark vil bidra til en faglig og saklig debatt for å realisere satsingen på Fensfeltet. Les her uttalelsen som ble vedtatt på regionkonferansen 10. februar.

Fensfeltet kan ha Europas største forekomst av sjeldne jordarter, råstoffer som er avgjørende for det grønne skiftet. 
Det om lag fem kvadratkilometer store området kan potensielt inneholde Europas største forekomst av sjeldne jordarter (REE). REE er et samlebegrep som brukes om 17 grunnstoffer som inngår i mange komponenter i høyteknologiske produkter og grønn energiproduksjon. 
Tilgangen til mineraler og metaller er en forutsetning for å få til det grønne skifte. Når 98 % av Europas behov for disse mineralene hentes utenfor Europa er vi svært sårbare. Kina står for hoveddelen av all produksjon av metaller som kobber, nikkel, kobolt og litium. Europa er med andre ord helt avhengig av Kina for å kunne oppnå sine klimamål. 
Råstoffene fra Fensfeltet er blant annet tenkt brukt på Herøya for å produsere magneter som skal brukes i ulike typer elektronisk utstyr. 
Regjeringen må innføre økonomiske incentiver både i forbindelse med kartlegging av kritiske mineralforekomster og investeringer i industriell produksjon. Risikoavlastning til kartlegging må omfatte private initiativer. 
LO Vestfold og Telemark vil bidra til en faglig og saklig debatt for å realisere satsingen på Fensfeltet. 
Vedtatt på LO Vestfold og Telemarks regionkonferanse. 

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no