Christine skriver om hvorfor hun og LO driver valgkamp

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Christine skriver om hvorfor hun og LO driver valgkamp

Innlegget er et svar til Sandefjord Frps nestleder Jørgen Sandtorv som opplever det som et «alvorlig overtramp» at LO engasjerer seg i valgkampen. Det sto på trykk i Sandefjords Blad 30. august i år.

Før jeg går inn på Frp sine argumenter må jeg minne om en svært sentralt del:

- Vanlige folk trenger arbeiderbevegelsens stemme i besluttende organer i samfunnet

- Vi er en åpen og demokratisk organisasjon som ønsker å påvirke samfunnsutviklingen i tråd med våre medlemmers interesser og vedtak

-  I vedtektene står det at LO skal arbeide for videreutvikling av den demokratiske styreform vi har i Norge. Å motivere medlemmene til å stemme, samt å synliggjøre hva de politiske partiene står på ser vi som en del av denne oppgaven. Det står også at vi skal arbeide for styrking av velferdsstaten, videreutvikling av økonomisk demokrati, medbestemmelse i arbeidslivet og rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

Men la oss gå videre og svare opp noen av påstandene i Sandtorv sitt innlegg hvor han begynner med å beskrive det «massive oppmøtet» vi hadde på Lørdagens stand og at det så ut som at LO er på valg. Vår lokalorganisasjon LO i Sandefjord stod ved siden av Arbeiderpartiet sitt telt hvor LO på det meste var 5 stk og Arbeiderpartiet på det meste var 12 stk, det var lett å skille mellom standene våre hvor AP delte ut program for sitt parti og LO oppfordret folk til å bruke stemmeretten og delte ut brosjyrer med faglige kandidater (det vil si aktive LO tillitsvalgte som er på valg denne høsten). LOs oppgave i valgkampen er å synliggjøre forskjellene på partiene og hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for arbeidsfolk, noe vi brukte denne lørdagen på.

Han skriver også at «flertallet av LOs medlemmer stemmer på andre partier enn AP» - som er en litt snudd retorikk. Sammenlagt er det god politisk spredning blant LOs medlemmer, men ved siste valg hadde AP en oppslutning på 40% - og en god oppslutning også blant de andre partiene på venstresiden.

Videre påstår Frp først at «LO dikterer store deler av AP sin politikk» og følger så opp med å skrive at «Det eneste LO har klart å kreve er en dobling av fagforeningsfradraget». Jeg tror de fleste kan selv se hvor motstridende disse to utsagnene er, men la meg minne dere på noen av LOs viktigste saker som denne regjeringen har fått til:

-          Dobling av fagforeningsfradraget

-          Styrking av retten til heltid

-          Pensjon fra første krone

-          Fjerning av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser

-          Øking av reisefradraget for pendlere

Og hvis man ser litt lengre tilbake enn kun denne regjeringen er det helt klart for de aller fleste av LOs medlemmer hvilken side i politikken som leverer på våre viktigste saker.

Du bruker også en del tid på å nevne valgkampsstøtte fra LO til Ap. Fra sentralt hold er det kun under stortingsvalget at LO bidrar med direkte partistøtte til partiene på venstresiden, men i kommunevalg er det opp til hver enkelt fylkesavdeling/lokalorganisasjon om de ønsker å støtte noen partier i valgkampen. LO i Sandefjord har ikke gitt penger til noen av partiene på venstresiden i år, men det formelle fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er vedtatt i LOs demokratiske organer, er en forutsetning for arbeiderbevegelsens styrke, og har bidratt til å bane veien for vesentlige velferdsreformer.  

Våren 2023 gjennomførte vi en medlemsdebatt der vi spurte LO-medlemmene om hvilke saker som er viktigst for dem og konklusjonen er klar: Medlemmene ønsker politiske flertall som satser på trygge arbeidsplasser og god velferd for alle.  

Og siden Sandtorv også nevner fergene i Sandefjord flere ganger i sitt innlegg så vil jeg avslutte med en siste ting. Sist de ansatte på Color Line var truet av et forslag under Høyre/Frp regjeringen hvor deres arbeidsplasser var i fare for å bli flagget ut og 600 ansatte i Sandefjord stod i fare for å miste jobben så var det LO som gikk i bresjen for å stå opp mot dette forslaget og våre arbeidere der. Jeg arrangerte selv fakkeltoget hvor vi marsjerte og gav en klar beskjed til den sittende regjeringen, din regjering, at dette måtte stoppes – og jeg kan ikke huske å ha sett deg der, men jeg husker veldig mange fra venstresiden i politikken stod skulder ved skulder sammen med de ansatte og tillitsvalgte fra Norsk Sjømannsforbund ved kaia.

Vi er Norges største arbeidstakerorganisasjon, så selvfølgelig vil det aldri bli en homogen masse blant våre medlemmer, og dette er noe av det flotteste med vår bevegelse. Men husk at sammen med våre 1 million medlemmer så er vi ikke bare fagbevegelsen, men også arbeiderbevegelsen – og den vil alltid gjør det som er best for arbeidsfolk. Godt valg!

Kontakt

Irene Bordier Haukedal

Regionleder

Telefon: 48173740

E-post: ibh@lo.no