Bruk stemmeretten sier vi!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bruk stemmeretten sier vi!

LO Vestfold og Telemark er godt i gang med portaksjoner og annen aktivitet for å få opp valgdeltakelsen og for å få fokus på våre viktigste saker. «Trygge jobber og sterkere fellesskap der du bor».

Den siste uken har vi blant annet delt ut vår LO-brosjyre, samt en müsli-bar og annet godis. Vi oppfordrer de vi snakker med om å bruke stemmeretten.

Politiske saker LO fokuserer på i denne kommune- og fylkestingsvalgkampen er:

  • Velferden skal drives av fellesskapet
  • De ansatte må få tid og mulighet til å gi god omsorg
  • Alle barn og unge skal få ta del i fellesskapet
  • Trygge jobber gir trygge ansatte – og trygg omsorg
  • Kommunene må bidra til et seriøst arbeidsliv
  • Flere læreplasser

Hvorfor?
Velferden skal drives av fellesskapet.
Barnehager, skole og eldreomsorg må drives i regi av fellesskapet. Våre skattepenger skal gå til å skape god omsorg, ikke til å skape overskudd for private selskaper.

De ansatte må få tid og mulighet til å gi god omsorg
Eldres behov må stå i sentrum. Det blir ikke god eldreomsorg av at de ansatte må springe fra sted til sted mens stoppeklokka tikker.

Alle barn og unge skal få ta del i fellesskapet
Fellesskapstanken er viktig for oss og våre én million medlemmer. Gjennom å bygge et sterkere fellesskap og senke terskelen for å delta på fritidsaktiviteter – ikke minst senke den økonomiske terskelen – kan sørge for at alle får en sjanse og at alle får en plass på laget.

Trygge jobber gir trygge ansatte – og trygg omsorg
Vi må få slutt på små stillinger og utstrakt bruk av innleie. Det gir en uforutsigbar hverdag for den enkelte, med det gir også dårligere omsorg til brukerne. Økt grunnbemanning må være svaret.

Kommunene må bidra til et seriøst arbeidsliv
Som en stor innkjøper kan kommunen stille krav til private leverandører, og kontrollere at kravene blir fulgt.

Flere læreplasser
Norge trenger flere fagarbeidere innen pleie og omsorg, IT, bygg og anlegg og mange, mange andre sektorer. Derfor må det satses på flere lærlinger.