Besøk fra Trade Union Congress North West

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Besøk fra Trade Union Congress North West

LO Vestfold og Telemark og LO Buskerud er på samling i Liverpool mellom onsdag 15. november og lørdag 18. november. Der fikk vi besøk fra LOs britiske samarbeidspartner Trade Union Congress (TUC) i Nordvest England og regionsekretær Jay McKenna.

McKenna kunne fortelle om at TUC North West har over 800.000 arbeidstakere organisert i 48 fagforeninger som er medlem av TUC, og at fagforeningsgraden er sterk i tradisjonelle industribyer som Liverpool og Manchester. I Liverpool er 1/3 arbeidstakere fagorganisert og nesten alle innunder TUC, som nasjonalt organiserer 5,5 millioner av de litt over 6 millioner engelskmenn og walisere som er medlemmer av fagforeninger.

Regionsekretæren skrøt av engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som står på krava, til tross for en krevende situasjon for fagforeninger. Særlig er det krevende fordi den britiske regjeringen jobber aktivt for å undergrave fagforeningsarbeid, som for eksempel «minimum service requirements» som vil sterkt begrense den reelle streikeretten offentlig ansatte i helse, kollektivtransport, brannvesen og andre essensielle tjenester. McKenna forteller om frustrerte medlemmer, som sliter stort med dyrtiden Storbritannia opplever.

Samtidig er det flere lyspunkt i britisk fagbevegelse, der flere fagforeninger har lykkes med deres forhandlinger og streikeaksjoner (eller «industrial action» som de kaller det her!) på flere felt. Reallønnsveksten har vært negativ for offentlig ansatte i mange år, hvor mye av årsaken kan spores tilbake til kuttpolitikken («austerity») ført i pennen av den konservative regjeringen siden 2010. Derfor er det forsiktige forhåpninger om en ny Labour-ledet regjering etter det britiske parlamentsvalget, som McKenna tror blir i mai eller november, men som må avholdes før 28. januar 2025.

TUC har ingen forbindelser opp mot politiske partier, men er tydelig i sin misnøye mot de britiske konservative regjeringene. Flere av TUCs medlemsforeninger har samarbeid med politiske partier, slik LO og våre fagforeninger har, og Jay McKenna brukte mye tid å beskrive hvor sentralt det er for TUC å få en regjering som jobber for et organisert arbeidsliv og ikke mot. Utdaterte regelverk og kompliserte lover gjør det vanskelig for TUC og fagforbundene å organisere nye medlemmer og drifte organisasjonene. For eksempel må alle uravstemninger gjennomføres per post, fordi det er ulovlig å benytte andre tjenester, for eksempel digitale avstemninger.

To timer med Jay McKenna fløy av gårde og vi takket dypt og hellig for innsikten om hvordan TUC arbeider og organiserer seg. McKenna fikk med seg en vannflaske og en kopp fra oss, og vi gleder oss til å holde kontakten framover og lære mer om britisk fagbevegelse!

tuc.jpg

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no