Bærekraft som samarbeidsarena

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bærekraft som samarbeidsarena

LO og Sparebank1 Sørøst-Norge har startet opp et arbeid om bærekraft. Et stort tema som det skal jobbes med og der vi kan finne felles samarbeid. Noen konkrete forslag kom på bordet allerede i første møte. Hva legger du i bærekraft? Klikk deg videre!

LO Vestfold og Telemark, LOs kontor i Buskerud og Sparebank1 Sørøst-Norge skal gjennom dette prosjektet finne samarbeidsarenaer og felles prosjekter om bærebraft.

Av FNs bærekrkaftsmål så har banken og LO trukket ut sine egne mål man ønsker å ha et spesielt fokus på. Her kan lese om FNs bærekraftsmål og LOs arbeid.

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst, er LOs hovedpunkt sammen med Likestilling mellom kjønnene (mål 5), Mindre ulikhet (mål 10) og Stoppe klimaendringene (mål 13). Sparebank1 Sørøst-Norge sine mål er Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8), Innovasjon og infrastruktur (mål 9), Bærekraftige byer og samfunn (mål 11),  Stopp klimaendringene (mål 13) og Sikre rettferdighet og fred (mål 16) som sine hovedpunkter. Her kan man raskt se noen fellestrekk.

I oppstartsmøte ble man raskt enige om å gå i gang med noen konkrete ideer. Økonomisk rådgivning er viktig i en krevende tid. Dette er banken god på å gi, LO må informere sine medlemmer om denne muligheten og viktigheten av å kontakte banken. Det betyr ikke at man har økonomiske problemer om man kontakter banken, men man er føre var for å sikre seg en økonomisk trygghet. Her vil det produseres noen videoer som spres på sosiale medier om tema.

Grønneprodukter inn i LOfavørpakken ble det snakket om, sammen med et renoveringslån. Banken vil jobbe videre med dette.

Hva tenker du om bærekraft? Send gjerne LO en e-post om hva du tenker! Skriv e-post her.

Kontakt

Ole-Henrik Olsen

Organisasjonsmedarbeider

Telefon: 90584042

E-post: oho@lo.no