Årsmøter i SV

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Årsmøter i SV

I helga ble årsmøtene til Telemark SV og Vestfold SV avholdt på Grand Hotell i Larvik. Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes innledet til den politiske debatten. Han brukte mye tid på å vise til hvor mye SV hadde fått gjennomslag for i forhandlinger om statsbudsjettet. LO var godt representert på møte både som gjester og mange aktive tillitsvalgte i LO som delegater.

Regionnestleder i LO Vestfold og Telemark Harald Olsen holdt hilsningstale på vegne av LO. Han la vekt på at nå må arbeiderne få økt kjøpekraft i det kommende lønnsoppgjøret.

Det betyr at lønna må øke mer enn prisstigningen som foreløpig er beregnet til 4,1 % i følge Teknisk beregningsutvalg (TBU)

Hovedkravet er økt kjøpekraft hvor lavlønn og likelønn skal prioriteres. Samtidig mener LO det er behov for en bred etter- og videreutdanningsreform.

Dagens situasjon med å konkurrerende avtalesystemer i Staten må opphøre. Ulik behandling på tvers av tariffavtalene, virkning av delt lønnsmasse og en vilkårlig plassering av uorganiserte er uakseptabel for en ansvarlig stat.

NTL ønsker fire likelydende tariffavtaler i staten med kollektive reguleringer som kan ivareta deres lønnspolitikk. Dersom målet om likelydende avtaler ikke oppnås, må likebehandling sikres på andre måter. Staten som arbeidsgiver må anerkjenne at likebehandling er en forutsetning for gjennomføring av nødvendige endringer og omstillinger i statlige virksomheter.

Et element som vil bidra til likebehandling, er sentrale avsetninger til alle ansatte. Regjeringen må ta ansvar for å stoppe denne galskapen og samtidig få en felles hovedavtale i staten igjen slik at man unngår at enkelte grupper og gjerne de høytlønnede stikker av med mesteparten av økningen.

Grenland og Vestfold er et felles bo og arbeidsområde. Dette ble forsterket når vi fikk dobbeltsporet mellom Porsgrunn og Larvik og passasjertallet steg kraftig.

For å få til det vi ønsker med jernbane hvor bare 6 % er dobbeltspor i dag, må vi få fullført dobbeltspor gjennom hele Vestfold og helst helt opp til Skien. Grunnen til dette er at vi ønsker en økning både i persontrafikken og mer gods over på bane på denne strekningen inn til Oslo-regionen.

Vi skjønner at det ikke er penger til å bygge alt samtidig, men det må ligge videre planleggingsmidler inne i planen slik når det kommer penger så det skal være klart til å starte byggingen.

E134 er den viktigste veien som transportkorridor mellom Øst og Vestlandet. Det planlegges en ny Røldalstunnel, som vil være ca 12 km lang. Den er med i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2027. Den nye tunnelen vil gjøre strekningen ca. 7 km kortere. Reisetiden vil bli redusert med 12 min for personbiler og 18 min for tungtrafikk.

En kommer ikke utenom å snakke om kraft i disse dager. Vestfold har allerede et underskudd på kraft og det er ikke så store reserver igjen i Telemark heller. Det betyr at kommunene kan ikke bare sitte å si nei til all fornybar kraft samtidig som de har store planer for videre industriell utbygging. Datasenteretableringen i Skien vil kreve mye kraft og da må vertskommunen bidra med kraft og ikke gjøre som Frp og si at dette skal løses med atomkraft som eventuelt ligger alt for langt fram i tid, er en kraftig avsporing av debatten.

Om ikke vår region bidrar til det fornybare er det våre arbeidsplasser som vil bli truet og vi risikerer å miste arbeidsplasser.

Harald O holder hilsningstale SV årsmøte.JPG
Harald Olsen regionnestleder i LO Vestfold og Telemark

Kontakt

Harald Olsen

regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no