Årsmøte i Vestfold Bondelag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Årsmøte Vestfold Bondelag

Årsmøte i Vestfold Bondelag

Etter å ha vært sammen med Telemark Bondelag noen år var det igjen duket for det første årsmøte i nye Vestfold Bondelag på Gjennestad tirsdag 14. mars. Hans Jørgen Olsen Røren har bare vært fylkesleder i Vestfold Bondelag siden konstituerende årsmøte 19.november, altså i underkant av 4 måneder. Under årsmøte holdt han sin første Leders tale. LO Vestfold og Telemark var gjester på årsmøte sammen som hadde ca 40 delegater fra hele Vestfold.

Fylkeslederen var innom mange tema, noe som viser at Bondelaget har lagt et begivenhetsrikt og uforutsigbart år bak seg, og fortsatt står midt oppi mange kamper for den norske bonden og norsk landbruk. Nevnt ble naturlig nok den voldsomme kostnadsveksten, men Olsen Røren var også tydelig på å gi ros for politisk vilje til å kompensere kostnadene og starte kampen med å tette inntektsgapet. – Jeg vil anmode forsamlingen om å takke politikerne som har tro på norsk landbruk også fremover. Jeg tror det er mange politikere som får mye kjeft om dagen. Det er etter mitt syn svært viktig å gi ros, hvis vi skal få noe tilbake, understreket Hans Jørgen Olsen Røren.

Han utfordret også forsamlingen til å bruke klimakalkulatoren. -Vi må vise storsamfunnet at vi faktisk ønsker å være med på klimakampen – vi er en del av løsninga! Så er det opp til oss i Bondelaget å jobbe hardt for at det fortsatt skal både være mulig og lønnsomt å produsere mat selv om vi bønder tar hensyn til klima. Mye av det samme gjelder arbeidet med å redusere avrenninga.

Under årsmøte ble Ramnes Bondelag kåret til årets lokallag 2022.  Juryen trekker særlig fram at de har vært gode på å rekruttere inn unge bønder i sitt arbeid og lokallagsmiljø.
Lokallagsleder Anders Løverød takket så mye for prisen og kunne bekrefte at det er skikkelig gøy å være leder i et engasjert styre. Han trakk fram hvor viktig det er at lokallaga er en sosial møteplass og brukte bondepuben som eksempel på et vellykka arrangement. -Ikke nødvendigvis fordi det er pub, men fordi vi samles, understreket han.

Årets lokallag Vestfold Bondelag.jpg

Årets lokallag Ramnes Bondelag

Per Øivin Sola, ammekubonde og lokallagsleder i Sande og Strømm Landbrukslag, er utnevnt til Årets EMIL 2023 for kampen han har tatt og stått i for bønder med dyr på utmarksbeite.

Per Øivin Sola mottok årets EMIL-pris på årsmøtet i Vestfold Bondelag. Det var leder Hans Jørgen Olsen Røren og nestleder Inger Synøve Johnsen i Vestfold Bondelag som overrakte prisen.

EMIL står for entusiasme, motivasjon, idèer og lagspill og årets vinner oppfyller alle kriterier til fulle.

Årets EMIL Vestfold Bondelag.jpg

Årets EMIL pris vinner Per Øyvin Sola

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no