AKAN hjelper deg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

AKAN hjelper deg

Bedrifter med ledere, verneombud og AKAN kontakter møttes på Torp Hotell for å sette søkelyset på AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) sitt arbeid. AKAN er først og fremst ett senter for å hjelpe de som sliter med rus eller annen avhengighet. Her fikk man gode eksempler på hvordan INEOS i Bamble jobber med rusproblematikk.

Partene i arbeidslivet med Irene Bordier Haukedal  LO og Kristin Saga NHO åpnet dagen med å peke på partene sitt ansvar i arbeidet med rus og annen avhengighet.

LO og NHO om AKAN.jpg

AKAN fylte nylig 60 år, men fortsatt er det mange som ikke kjemmer godt nok til hva de driver med.  Trygve Fredrik Myhren, seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter dro forsamlingen gjennomAKAN modellen på 1-2-3

  1. Policy for rusmisbruk og spill
  2. Den nødvendige samtalen
  3. Tilbud om hjelp

Myrhen la vekt på at det er viktig å be om hjelp,  enten fra AKAN utvalget eller Bedriftshelsetjenesten så tidlig som mulig når man mistenker noe eller sliter selv.

Ineos om AKAN arbeidet.jpg

INEOS Bamble ved  Kristi Falck direktør,  Charlotte S Petersen, HVO INEOS RAFNES IE og Per Oscar Kjendalen Leder AKAN utvalget, INEOS Bamble og Rafnes IE presenterte hvordan de gjør det ved sine anlegg.

INOS har nulltoleranse for ruspåvirkning på jobb. Alle nye ansatte blir testet når de starter og det trekkes ut tilfeldige som blir testet uten forvarsel. De jobber med gass under høyt trykk og da kan de ikke ha folk som er ruspåvirket på anlegget. Det er hovedverneombudet sammen med personal som lager de tilfeldige listene som plukker ut folk til testing i porten. 

De har eget felles AKAN - utvalg for både anleggene på Rafnes og Rønningen som møtes fire ganger i året, Der vedtar de blant annet et årshjul og følger opp ansatte som sliter. 

AKAN leder Kjendalen innrømmer at det kan være tøft å ta den første samtalen med folk som, sliter med rus, avhengighet eller problemer i familien.

Bedriften er i en gråsone juridisk når de tester alle ansatte for i loven står det:

§ 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere
(1) Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas:

a.når det følger av lov eller forskrift,
b.ved stillinger som innebærer særlig risiko,
c.når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

Hittil har alle godtatt reglene fordi de ser farene ved å ikke teste folk i forhold til sikkerhet.

Kontakt

 

Harald Olsen

Regionnestleder

Telefon: 99267917

E-post: ho@lo.no