Tone Merethe Kjernsbekk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tone Merethe Kjernsbekk

- Det viktigste er et rettferdig arbeidsliv, midler i budsjett til å ivareta gode kommunale tjenester, ei lønn og leve av, heltid og rett til fast stilling.

Hvem er Tone?
Tone Merethe Kjernsbekk, min ordinære jobb er som hjelpepleier i vernepleie i Vestgårdeveien Bofelleskap i Skiptvet kommune, 50% frikjøpt som HTV for Fagforbundet og nå 30 % som nestleder i Fagforbundet Indre Smaalenene. I tillegg er jeg leder i LO i Indre Østfold.

Hva handlet det siste møtet du var på om?
Det ukentlige morgenmøte til Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Indre Smaalenene

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Være med barn og nå barnebarn. Liker å lese, være på campingvogna mi, være med venner

Hva er viktigst for din arbeidsplass og dine kollegaer/medlemmer når det gjelder valget til høsten?
Det viktigste er et rettferdig arbeidsliv, midler i budsjett til å ivareta gode kommunale tjenester, ei lønn og leve av, heltid og rett til fast stilling.

Hva er viktigst for deg når det gjelder stortingsvalget til høsten?
Ivareta velferdsgodene våre, og rette opp urettferdighet og skjevheter som har oppstått de siste 8 årene. en god omfordelingspolitikk, økonomi til at kommuner kan gi sine ansatte hele faste stillinger.
Trygge arbeidsplasser, gode arbeidstidsordninger, bli kvitt ufrivillig deltid, ivareta AML og gi folk samme trygghet både i arbeidslivet og hjemme.

Har du en historie om noen som fikk god nytte av å være organisert?
På de 16 årene jeg har vært HTV, er det nok gleden hos alle de jeg har hjulpet til faste stillinger, eller større stillinger som jeg husker best.
De man har klart å hjelpe til en anstendig lønn å leve av.

Mener du at arbeidstakere blir godt nok lyttet etter i dag?
Min erfaring er at dette dessverre er avhengig av hvilken utdanning man har.
Ansatte med høyskole har lettere for å bli hørt i systemet enn ansatte som er faglærte eller er assistenter.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Alt man lærer hver eneste dag. Samholdet med andre HTV eller TV. Muligheten til å jobbe for rettferdighet, alle opplevelser og læringsfora.

Har du noen gode eller dårlige egenskaper?
Ja! Har både gode (håper jeg) og dårlige egenskaper.
Jeg er engasjert, noen ganger litt for mye om det er mulig.
Jeg er flink til å lytte, og er en problemløser.
Mine HTV kollegaer sier jeg kan virke litt «splitta», tror de mener at jeg jobber med flere saker på en gang.
Bør lære meg til å telle til 10 i ulike sammenheng. Burde vært mer strukturert, og hatt mer orden på sakene jeg jobber med.

Har du en god film du har sett, eller en god bok du har lest i det siste som du vil anbefale?
Jeg er inne i en krimperiode, og har startet opp på serien til Jussi Adler- Olsen sine bøker om avd Q.
Anbefaler da selvsagt filmene av samme forfatter.
Ellers leser jeg også om dagen Lucinda Riley sin serie de 7 søstre.