Petter Stalsberg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Petter Stalsberg

Det har vært tøft å bistå medlemmer som har mottatt oppsigelse. (Fellesforbundet)

Hvem er Petter?
Petter Stalsberg. Klubbleder i Menzies Aviation på Gardermoen siden 2009. Ansatt som lagleder i bagasjesoteringen, men har vært fristilt som tillitsvalgt i mange år. 46 år. Gift med Lisbeth. Har 2 barn på 4 og 2 år.

Hvorfor er du tillitsvalgt?
Motivasjonen til å ta gjenvalg år etter år er at våre lønns- og arbeidsvilkår hele tiden settes under press. Stor konkurranse i lufta fører til at handlingselskapene til enhver tid ser på kostnadsreduksjoner og fleksibilitet for sine ansatte. Som tillitsvalgt får man mulighet til å påvirke bedriften sine beslutninger i svært mange saker slik at medlemmene blir godt ivaretatt. Det er nye saker som dukker opp hele tiden og ingen dag er lik.

Hva er et godt arbeidsmiljø for deg?
Et godt arbeidsmiljø er det når de ansatte trives godt og har god relasjon til ledelse og kolleger. Der de ansatte får nok utfordringer og mulighet til å utvikle seg faglig.

Hva er det du jobber mest med som tillitsvalg?
Det siste halve året har hovedfokuset vært å bistå medlemmene ved permitteringer og oppsigelser på grunn av Covid-19. Ellers er det vanskelig å svare på hva det vanligvis går mest i, men det er mange medlemmer som trenger bistand i personalsaker. Dette fører ofte til saksbehandling i etterkant. Forhandlinger om arbeid- og hviletider og ellers møtevirksomhet i bedriften er det også mye av.

Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre?
Flyprogrammet til flyselskapene endrer seg mange ganger i året og på kort varsel. Det fører til at vi hyppig må utarbeide nye skiftplaner. Det fører til lite stabilitet for de ansatte og det er vanskelig å planlegge hverdagen utenom jobb. Jeg skulle ønske at flyselskapene hadde et noe mer stabilt flyprogram.

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020?
Utfordrende, men lærerikt. Det har vært tøft å bistå medlemmer som har mottatt oppsigelse. Mange tar det svært tungt.

Hva gjør deg glad?  
Familien. Løpetur i duskregn.

Hva ønsker du deg til jul?
At det ikke er restriksjoner som gjør det vanskelig å reise på besøk til familie og venner. Snø. Juleøl.