Ole Hansen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ole Hansen

Å være tillitsvalgt blir stadig tøffere og mer tidkrevende. (NTL)

Hvem er Ole? 
Mitt navn er Ole Hansen. Jeg er 55 år og jobber som brannmann/Lufthavnbetjent i Brann- og redning. Har jobbet på OSL siden åpning og var med fra Fornebu. Er bosatt i Asker. Jeg er tillitsvalgt for ansatte i Avinor Oslo lufthavn, med medlemmer i Brann- og redning, Plassvedlikehold/verkstedet, teknisk personell, Flyparkering, Driftssentral, ansatte i terminalen, administrativt personell. Foreningen er en del av landsforeningen NTL Luftfarten. 

Hvorfor er du tillitsvalgt?  
Hovedgrunnen til at jeg er tillitsvalgt er for å ivareta medlemmenes interesser i forhold til urettferdighet, forskjellsbehandling, dårlig ledelse, lønns- og arbeidsvilkår. 

Hva er et godt arbeidsmiljø for deg?  
Et godt arbeidsmiljø er en arbeidsplass med god HMS, utviklingsmuligheter for de ansatte (kompetanse og karriere) interessante og meningsfulle oppgaver, ikke minst gode kolleger og en god ledelse.

Hva er det du jobber mest med som tillitsvalg?   
Personalsaker, lover og regelverk knyttet til utøvelse av tjenester og avtaleverk knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre?  
Luftfarten er en bransje som reguleres ut fra flere regelverk; arbeidsmiljøloven, Luftfartstilsynet og EASA. Dette kan være en utfordring når det gjelder hvilke lover og regler som gjelder. Samspillet disse tre imellom kunne vært bedre. Det må bli slutt på tanker/mulighet for utsourcing. 

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020?  
Å være tillitsvalgt blir stadig tøffere og mer tidkrevende. Mange med meg og i vårt styre er ikke frikjøpt og jobber i tillegg turnus. Man har stillinger som krever opprettholdelse av myndighetspålagt kompetanse. Kompetansemessig får vi som tillitsvalgte kun timelønn for møter. Her skulle det vært lik kompensasjon som for overtid. En tillitsvalgt sine oppgaver burde ha lik verdi for arbeidsgiver som når man jobber overtid.

Hva gjør deg glad?   
Når man lykkes å oppnå gode resultater i personalsaker - når man lykkes å hjelpe medlemmer i en vanskelig situasjon.

Hva ønsker du deg til jul? 
Slutt på Covid 19 og normal trafikk på lufthavnen. At alle kommer er gjennom denne situasjonen på en så god måte som mulig. Selv skal jeg jobbe Julaften.