Maria Mollatt(2)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Maria Mollatt(2)

Ønsker seg vin til jul (NFF)

Hvem er Maria?

Maria Mollatt, 42 år, stevnevitne Øst pd – Ski, har 3 barn på en alder av 14, 20 og 22.

Hvorfor er du tillitsvalgt? 

Brenner for rettferdighet og at ting gjøres "etter boka"

Hva er et godt arbeidsmiljø for deg?

 Forståelse, humor, empati, omsorg, hjelpe hverandre, motivere, legge til rette

Hva er det du jobber mest med som tillitsvalg? 

 Arbeidsgiver inkompetanse på HA, bruke av styringsrett

Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre?

 ALT!

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020?

 Utfordrende med videomøter og engasjement fra styret

Hva gjør deg glad?

  Blide folk

Hva ønsker du deg til jul?  

Vin