Kolbjørn Weme

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kolbjørn Weme

- Arbeidslivet har endret seg i takt med effektiviseringsbehovet og det økende presset på arbeidstaker til å jobbe fortere og med mer ansvar.

Hvem er Kolbjørn?
Kolbjørn Weme. 32 år. Jobber på Norske skog Saugbrugs. Styremedlem i Fellesforbundet avd 436. Nestleder i LO Halden.
Jeg sitter også i Kommunestyret for Arbeiderpartiet i Halden og i Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur.

Hva handlet det siste møtet du var på om?
Det var ett hasteinnkalt Formannskapsmøte i Halden kommune som handlet om garantistillelse for en idrettshall i Tistedal, og mulighet for gjenkjøpsgaranti for fastlegehjemmel i Halden.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Fritiden jeg har bruker jeg på å være med familien. Vi er 2 store og 2 små i en hektisk hverdag med aktiviteter.
Ellers forsøker jeg å fortsette min lidenskap i å lage musikk sammen med andre, selv om det har blitt mindre av det de seinere år.

Hva er viktigst for din arbeidsplass og dine kollegaer/medlemmer når det gjelder valget til høsten?
Det er å få en ny regjering som legger til rette for at vi kan skape flere arbeidsplasser i industrien og skogbruket i landet vårt. Industriarbeidsplasser skaper store ringvirkninger som gir mange arbeidsplasser i lokalmiljøet. Og for å få det til må det bedre rammevilkår til, sammen ordninger og tilgjengelig kapital som gjør det lettere å investere i Norge, slik at arbeidsplassene havner her, og ikke i utlandet.

Hva er viktigst for deg når det gjelder stortingsvalget til høsten?
At vi får ett valg som tydelig sier ifra at det er på tide å snu skuta vekk fra stupet som er mer ulikhet i samfunnet, til mer likhet og solidaritet.
For å få til det må det skapes mer arbeidsplasser i alle våre kommuner, store som små. Kommune økonomien må styrkes slik at det er mulig å holde likhetsprinsippet på velferdstjenestene i hele Norge, og at uavhengig hvor du bor, så får du en god utdanning fra du er liten til du er stor. Slik at i alle kommuner får man den muligheten man fortjener, og kan være klar for den arbeidsplassen man har tilgjengelig i nærmiljøet, som stolt fagarbeider, eller akademiker, i arbeid.
Vi trenger en regjering som ser hele folket. Og som representerer hele folket. Og som er hele folket.

Har du en historie om noen som fikk god nytte av å være organisert?
Jeg kunne nok fortalt mange historier, små og store utfordringer i livet til enkelte medlemmer som har endt godt på grunn av at man har vært organisert, og har tillitsvalgte i ryggen som jobber for dem. Men ett eksempel er når det dessverre ble avgjort at vi måtte stenge 1 av de 3 papirmaskinene på Saugbrugs seint i fjor. Ingen av medlemmene mistet jobben som følge av avgjørelsen på grunn av ett godt samarbeid mellom bedriften og fagforeninga.

Mener du at arbeidstakere blir godt nok lyttet etter i dag?
Nei, jeg mener dessverre at altfor ofte blir arbeidstakere på arbeidsplassene i for liten grad lyttet til. Spesielt der de ikke har engasjerte og skolerte tillitsvalgte til å representere seg. Arbeidslivet har endret seg i takt med effektiviseringsbehovet og det økende presset på arbeidstaker til å jobbe fortere og med mer ansvar.
Men jeg mener at de beste og mest effektive bedriftene er der hvor arbeidstakerne blir lyttet til i slik grad at man kan samarbeide med arbeidsgiver og dra i samme retning. Det er da man kan lykkes.
Da må man være løsningsorienterte, samarbeidsvillige, og ha 2 ører og 1 munn. Hadde flere arbeidsgivere forstått at det fortsatt lønner seg å samarbeide med arbeidstakerne, spesielt i tunge og vanskelige stunder, og lytte til deres forslag, vil mye være gjort tror jeg.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det er når man får høre at medlemmene er takknemlige for den jobben man gjør. At de forstår at det kan være slitsomt, og at man kanskje må ofre noe for å få lov til å representere de. At de har tillit til at jeg tar opp deres bekymringer og utfordringer på arbeidsplassen. Det gjør det verdt det å være tillitsvalgt. Man er ikke tillitsvalgt fordi det er behagelig. Man gjør det fordi det er utfordrende, viktig og spennende.

Har du noen gode eller dårlige egenskaper?
Dårlige egenskaper er vel at jeg kan være distre og i tillegg ikke har noe klisterhjerne. Derfor må jeg være organisert (både på den ene og andre måten) og notere ned alt som er av betydning for å sikre at små og store ting som dukker opp hver dag blir tatt opp og gjort noe med i fremtiden.
Av positive egenskaper så er vel engasjement verdt å nevne. Jeg har hele livet blitt lett engasjert og ønsket å bidra og hjelpe til.

Har du en god film du har sett, eller en god bok du har lest i det siste som du vil anbefale?
Film: Sunset Limited.
Serie: Band of Brothers.
Bok: Jeg leser dessverre sjelden noe annet en faglitteratur. Så da må nevnes en bok om kommuneøkonomi jeg fikk låne av Fagforbundet i Halden. Den har vært gull verdt for en industrikæll (Takk for lånet, men er ikke helt ferdig enda..) Ellers vil jeg nevne den nye boka om livet til Yngve Hågensen, «Jeg angrer ingenting». Som startet sitt virke på min arbeidsplass Saugbrugs i Halden, og har vært til stor inspirasjon.