Klaus Lintho

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Klaus Lintho

- Det kuttes og kuttes i kriminalomsorgen, og vi har for lengst nådd grensen for når det går utover sikkerheten. Sikkerheten til ansatte, innsatte og samfunnet. Så må vi bygge opp og tenke nytt.

Hvem er Klaus?
Klaus Lintho, jobber i Halden Fengsel, organisert i NFF, 2. nestleder i fagforeninga, forbundets representant i LOs regionråd og leder av LO i Sarpsborg og Rakkestad.

Hva handlet det siste møtet du var på om? 
Det var styremøte i fagforeninga. Vi snakket om kutt, nedbemanning, utfordringer i sikkerheten, rutiner for anmeldelser og oppfølging av ansatte som utsettes for vold og trusler.

Hva liker du å gjøre på fritiden? 
Snekre og ordne ute, finne på ting med unga, og rett og slett slappe av mellom slaga. 

Hva er viktigst for din arbeidsplass og dine kollegaer/medlemmer når det gjelder valget til høsten?
At vi først får stoppet blødningen. Det kuttes og kuttes i kriminalomsorgen, og vi har for lengst nådd grensen for når det går utover sikkerheten. Sikkerheten til ansatte, innsatte og samfunnet. Så må vi bygge opp og tenke nytt. Det tar mere enn 8 år å bygge opp det som er revet ned på 8 år. Men vi er helt avhengige av at vi starter så snart som mulig, om vi ikke skal ende opp med amerikanske tilstander. 

Hva er viktigst for deg når det gjelder stortingsvalget til høsten?  
Å få en tillitsreform i offentlig sektor. Ironisk nok har vi nå mere dokumentering og målstyring enn hva vi hadde før avbyråkratiseringsreformen til Erna. Det vil gjøre arbeidshverdagen bedre for mange tusen. Det vil igjen gi positive effekter for privatliv og fritid, da man kan bruke arbeidstiden på det man faktisk er utdannet til. 

Har du en historie om noen som fikk god nytte av å være organisert?  
Da jeg jobbet i Handel og Kontor ringte det inn et medlem som egentlig bare skulle stille et kort spørsmål. Vi hadde rutiner på å sjekke lønn og personinformasjon på de som ringte inn, slik at vi hadde rett info i våre systemer. 
Det viste seg at vedkommende var lønnet på lønnstrinn 3, mens ho skulle hatt lønnstrinn 6 pluss fagbrevtillegg. 
Det ble en pen etterbetaling for vedkommende. :) 

Mener du at arbeidstakere blir godt nok lyttet etter i dag?  
Det var et veldig åpent spørsmål. Arbeidsgivers styringsrett er etter min mening for vid i mange tilfeller. Der man har IA-avtale, og mangeårig tariffavtaler i ryggen, er likevel partssamarbeidet begrenset i for stor grad når det kommer til stykket. 
Heldigvis har vi gode linjer for samarbeid i arbeiderbevegelsen, slik at veien til toppen er kort om man benytter seg av makten som tillitsvalgt og organisert. 

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?  
Å få gjøre noe annet enn hva man gjør til daglig, personlig utvikling og ikke minst det å utgjøre en forskjell både for systemer og de enkelte kollegaer. 

Har du noen gode eller dårlige egenskaper? 
Ja, masse! Spør du samboeren min får du nok de ærligste svarene på begge deler. 

Har du en god film du har sett, eller en god bok du har lest i det siste som du vil anbefale? 
Jeg så dokumentaren om Peter Madsen på nattevakt sist. Det var interessant. Streamet på Discovery+.