Jan Magne Knapskog

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Jan Magne Knapskog

Om bransjen sin: Det er en bransje som man ikke vet hva morgendagen bringer på godt og vondt. (NTL)

Hvem er Jan Magne?
Jan Magne Knapskog. 47år. Har vært med i luftfarten/reiselivsbransjen siden 1991. Trafikkplanlegger/Met-obs for Avinor. Sitter i tårnet på Oslo Lufthavn og tildeler oppstillingsplasser til alle flyene på Oslo Lufthavn, samt å sende ut værdata fra OSL. 
Jobber H24-turnus, samtidig tillitsvalgt lokalt, nestleder i styret for NTL Luftfarten OSL, samt med i styrer flere steder, bl.a. for NTL luftfarten nasjonalt. I tillegg er jeg fotballtrener for et G-19 lag hvor sønnen min spiller, på det som er igjen av fritid. Fotballbanen blir jo et sted å koble bort alt annet som fyller hodet.

Hvorfor er du tillitsvalgt?
For at jobb, avtaler, arbeidstid og lønn skal bli best mulig for alle. Rettferdighet er også et nøkkelord som jeg brenner for. Uten fagforeningene ville nok eier/arbeidsgiver tatt ut enda mer utbytte/overskudd. At overskuddet da skulle bli brukt til å bedre arbeidsmiljø og bedre kjøpekraft for de ansatte tror jeg ikke.

Hva er et godt arbeidsmiljø for deg?
Gode kollegaer, rom for gode ærlige diskusjoner, og toleranse for andres meninger.

Hva er det du jobber mest med som tillitsvalg?
For tiden mest omstilling og permitteringer, men ellers er det mye avtaleverk og turnuser.

Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre?
Det er en bransje som man ikke vet hva morgendagen bringer på godt og vondt. Litt mer annerkjennelse for den jobben alle i fly og reiselivsbransjen gjør for at folk skal få reise trygt og godt når de ønsker det. Om det er jul, søndag eller hverdag, så må noen jobbe, gjerne lange dager, for at f.eks. reisende, post eller ambulansefly skal komme frem. Mange har også kort forutsigbarhet i forhold til arbeidstiden sin.

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020?
Veldig spesielt, lærerikt, hektisk og trist. Planene vi hadde lagt for året kunne man rive i to allerede i mars, og vi måtte jobbe i uvisshet om fremtiden. I stedet for å kunne treffes så må man nå holde avstand. Det å forsøke å gi et godt svar eller råd til kollegaer og medlemmer, når man selv ikke kan spå fremtiden, har vært vanskelig. Hvor nervøse og engstelige kollegaer er for fremtiden som så så lys ut helt til for under et år siden. Lærerikt da man måtte oppdatere seg på ad hoc regler hele tiden, samt å bli bedre på digitale møteformer.

Hva gjør deg glad?
Når andre blir glade.

Hva ønsker du deg til jul?
Et par nye ørepropper/hodetelefoner til alle møtene på Teams, og til å høre på en lydbok med, hvis det blir tid for det.