Herdem Trønnes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Herdem Trønnes

Fridager med familie og venner gir meg energi og glede. (FO)

Hvem er Herdem? 
Herdem Trønnes, 35 år, mamma til to jenter. Utdannet vernepleier. Jobber som fagutviklingsvernepleier i en bolig i Bærum Kommune og er frikjøpt som Hovedtillitsvalgt i 40 % stilling Fo Bærum.

Hvorfor er du tillitsvalgt?
For ivareta arbeidstakers rettigheter når det gjelder lønn og arbeidstid, og det å være en god drøftingspartner for arbeidsgiver mot felles mål.  

Hva er et godt arbeidsmiljø for deg?  
For meg er det et godt arbeidsmiljø når ansatte gleder seg til å gå på jobb. I et slikt miljø får alle bidra i felleskapet, med det de kan.  
Gjensidig respekt, toleranse og raushet er viktige stikkord i denne sammenhengen. Videre har det også mye å si at man får anerkjennelse gjennom konstruktive tilbakemeldinger. God dialog skaper trygghet og forutsigbarhet, noe som gagner både arbeidsmiljø og utvikling. For å skape et godt arbeidsmiljø må alle få delta.

Hva er det du jobber mest med som tillitsvalg?   
Det er lokale lønnsforhandlinger, oppfølging av enkeltmedlemmer. Få på plass lokale plasstillitsvalgte. Delta aktivt i HP i kommunen. 

Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre?  
Ja! Få flere vernepleiere til å jobbe i boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Fremsnakke det å jobbe i bolig. Jeg skulle ønske at barnevernet hadde flere ressurser. Forbyggendearbeid er viktig allerede i bhg og skole, da må vi ha riktig kompetanse som kan fange opp dette og som kan gi barn og deres familie riktig hjelp. Ja til flere miljøterapeuter i skole.    

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020?  
Krevende, men lærerikt.  Vi har måttet jobbe annerledes for å nå medlemmer. Det er blitt mange timer i telefon og mailutvekslinger.  

Hva gjør deg glad?   
Fridager med familie og venner gir meg energi og glede.  I tillegg blir jeg veldig fornøyd de gangene jeg klarer å hjelpe et medlem som kanskje har det litt vanskelig.  

Hva ønsker du deg til jul?    
El-sykkel, for da kan jeg sykle til jobb samtidig som jeg kan være miljøvennlig. 
Men i år er det viktig for meg at man kan få feire jul med familien, så håper jeg corona tillater det.