Guro Skår

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Guro Skår

Ønsker seg et nytt regjeringsskifte (CREO)

Hvem er Guro?
Jeg heter Guro Skår og er 30 år. Jeg er utdannet fløytist og musikkpedagog, med noen ekstra studiepoeng i ledelse. Hver uke underviser jeg barn og ungdom i ulike korps rundt om i Oslo, både som fløytelærer og som korpsdirigent. I løpet av de drøye fem årene jeg har bodd i Oslo har jeg vært innom 10-11 ulike korps og kulturskoler i Oslo-regionen.

Hvorfor er du tillitsvalgt?
Som selvstendig næringsdrivende har jeg ikke en arbeidsplass jeg er tilknyttet. Derfor begynte jeg å bli aktiv Creos regionlag i Oslo, med et ekstra sterkt ønske om å hjelpe andre selvstendig næringsdrivende. Vi er en gruppe som har usikre og ofte uryddige arbeidsforhold, og en sterk fagforening i ryggen er for mange den eneste sikkerheten de har. Derfor ble jeg organisasjonstillitsvalgt i Creo!

Hva er et godt arbeidsmiljø for deg?
Dagene for en musikkpedagog er ofte ganske ensomme, i den forstand at man sjelden ser kollegene sine. Derfor er et godt arbeidsmiljø for meg avhengig av møtepunkter for faglige utvekslinger og sosial omgang.

Hva er det du jobber mest med som tillitsvalgt?
Jeg er nylig valgt som leder av Creos regionlag i Oslo, så det meste av jobbingen min går på å koordinere informasjon ut til tillitsvalgte og medlemmer, sikre tillitsvalgte de stedene vi har fast ansatte medlemmer og til dels bistand hvis det er konflikter de tillitsvalgte ikke klarer å ta på egenhånd.

Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre?
Tanken om at alle må være selvstendig næringsdrivende i kulturbransjen! Høyere grad av fast ansettelse må være et mål vi jobber mot.

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020?
2020 har vært et krevende år, med mye usikkerhet, desperasjon og frustrasjon blant våre medlemmer. Kulturlivet var det første som stengte ned, og blir nok blant det siste som åpner opp igjen. På den positive siden fikk vi midler fra Oslo kommune til et krisestipend i høst, og det var fint å oppleve at kommunen også ønsker å støtte opp om sine kunstnere.

Hva gjør deg glad?
En god konsertopplevelse, like gjerne på Nasjonal Jazzscene som i Operaen. Gåtur i skog og mark gjør også godt!

Hva ønsker du deg til jul?
Regjeringsskifte i 2021? Og sykkel, det hadde vært fint.