Elias Skålen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Elias Skålen

Ønsker seg muligheten til å feire jul med familien. (NNN)

Hvem er Erik? 

Elias Skålen. 41 år, linjekordinator på freia sjokoladefabrikk å fabrikkstillitsvalgt, jeg sitter i styret i fabrikken å i styret i Oslo Akershus NNN,

jeg har jobbet i fabrikken siden 2005 å trives gott,  jeg bor på ensjø med kæreste å 2 barn  jente Vilma 6 år å gutt Victor 8 år

Hvorfor er du tillitsvalgt? 

For å gjøre en forsel for mine kolleger å medarbeidare, forhandle lønn å passe på våre rettigheter

Hva er et godt arbeidsmiljø for deg? 

En arbeidsplats med openhet å der man føller sig hørt å sett.

Hva er det du jobber mest med som tillitsvalg?  

Medlemspleie å forhandlinger med bedriften

Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre? 

Det følges opp, venter på nytt

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020? 

Det har varit mange tiltak for å sikkre produsjonen, som temp kontroll i vakten, krav om munbunn inne på området. Møter på teams, hjemmekontor på alla som jober på kontoret, spriting av avdelning å hender hela tiden. Å lunsj en og en på borden i kantine

 Hva gjør deg glad?  

Att sykefraværet har gått ned i fabrikken å di ansatte står på fore å få ut den ekstre produsjonsvolumet som nå går ut av fabrikken

Hva ønsker du deg til jul?   

Muliget till å feire jul med familjen.