– Vi kom godt fra det, tross alt.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

– Vi kom godt fra det, tross alt.

LO Viken Oslo fortsetter fokuset på de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, samt LO-fellesskapets viktigste resurs og medlemsfordel. Vi vil i 2020 presentere intervju med en utvalgt tillitsvalgt hver uke. Ukens tillitsvalgt er: Grete Olsen fra Moss.

 

Navn: Grete Olsen

Alder: 58 år (09.05.61)

Sivilstatus: Gift

Barn: 2

Bosted: Moss

Tillitsvalgt: Hovedtillitsvalgt og nestleder Fagforbundet Moss og Våler. Leder av LO Moss og Omegn

 

Har funnet sin plass i nye Moss kommune

 

Kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge har naturlig nok preget Gretes hverdag de siste årene. – Vi kom godt fra det, tross alt, sier hun.

 

Som hovedtillitsvalgt og nestleder for Fagforbundet i Rygge kommune, har hun kjempet for sine medlemmers rettmessige plass i storkommunen innen sammenslåingen var et faktum ved årsskiftet. Dette har også preget ”hennes”  ansatte i Rygge bekrefter Grete.

- Ja, det skaper alltid uro rundt slike store omveltninger, og den som er minst kan fort blir overkjørt. Men jeg mener vi kom bra ut av det, tross alt.

Grete er hovedtillitsvalgt også i nye Moss kommune, med spesielt ansvar for kommunalavdelingen oppvekst og utdanning.

- Alle har funnet sine roller og den nye organisasjonen begynner nå å sette seg skikkelig, sier hun.

 

Vokste opp på Jeløy
Grete Olsen bor på Høyda, som nå altså er blitt slukt av Moss kommune. Men betrakter seg selv som Jeløy-jente, hvor hun vokste opp med foreldre og en storesøster. Begge foreldrene var ”arbeidsfolk”, med en far som var medlem av Norsk Elektrisk Forening - dagens EL og IT – i hele sitt yrkesaktive liv.

Hun var et sosialt og utadvent barn, og kan fortelle om en trygg og god oppvekst med mange venner rundt seg.

- Ja, det handlet om å være ute og leke så fort vi hadde anledning. Vi hoppet tau, lekte gjemsel, spilte fotball og håndball i gata. Jeg hadde vel knapt en bukse uten hull i knærne, mimrer hun.

- Pappa var også veldig friluftsinteressert og det ble stadig turer både lokalt og  i den norske høyfjellet – spesielt Rondane som jeg har et sterkt forhold til. Og med bademuligheter like ved hjemmet, var vi naturlig nok mye på stranda på varme sommerdager.

Faren var en trofast Arbeiderparti-mann, og det var mange diskusjoner rundt middagsbordet.

- Også mamma var samfunnsengasjert selv om hun ikke var aktiv i noe politisk miljø. Begge var spesielt opptatt av sosiale forskjeller i samfunnet, et tema som for meg også tidlig lå mitt hjerte nært – og som nok påvirket mange av mine senere valg.

 

Aktiv AUF-er

Grete ble tidlig politisk aktiv i den lokale AUF-foreningen, og kan se tilbake på mange fine opphold på Utøya. Også de mange turene med ”Rød buss” er uforglemmelige, sier hun.

- En fantastisk fin tid. Vi reiste rundt i Østfold med sang og musikk og kulturinnslag, gjerne med egenskrevne sketsjer. Jeg husker vi måtte søke hver enkelt kommune om tillatelse til å opptre, og ble som regel godt mottatt når vi dukket opp.

Den obligatoriske skolegangen gjennomførte hun henholdsvis på gamle Jeløy barneskole og Hoppern ungdomsskole. Deretter ble det handels-, kontor- og økonomifag på Malakoff vgs.

Deretter bar det ut i arbeidslivet, og Grete kan skilte med en rekke engasjement både innen kontor- og butikkfaget før hun fikk ansettelse i Rygge kommune like før tusenårsskiftet.

- Det startet med et deltidsvikariat på skolefritidsordningen (SFO), forteller hun.

 

Samfunnsengasjert

Som den samfunnsengasjerte kvinnen hun alltid har vært, gikk det ikke lang tid innen hun ble trukket aktivt inn i fagforeningsarbeidet i kommunen. I 2002 ble hun tillitsvalgt for første gang i Fagforbundet i Rygge, og året etter ble hun valgt til leder (sitter som nestleder i dag) og hovedtillitsvalgt.

- Det er klart det var en enorm tillitserklæring for meg, men samtidig også en stor omstilling fra en ansettelse i SFO til å representere 500 ansatte på heltid. Lærekurven var  svært bratt, forteller hun.

Det som alltid har trigget Grete som tillitsvalgt, er å kunne jobbe med de ansattes rettigheter, samt ha innsyn og en hånd på rattet i forhold til ansettelser, budsjetteringer etc.

- Det er mange dyktige mennesker som sitter på høy kompetanse som ikke blir benyttet. Det er viktig både å ivareta de ansatte og påse at ressursen blir brukt på beste måte. Jeg er opptatt av at folk skal trives og ha det bra på jobben, og at man er en god kollega.

- Man behøver ikke være bestevenner for å være en god kollega, minner hun om.

 

Sårbar situasjon

At alle dager er ulike ved at det hele tiden dukker opp nye situasjoner og nye utfordringer, bidrar også til å gjøre rollen spennende.

- Jeg møter jevnlig mennesker i en sårbar situasjon, og skal sørge for at de blir ivaretatt på beste måte. Man kommer tett på livet deres.

Grete ser på seg selv som en kriger når hun taler de ansattes sak i møter med arbeidsgiverens representanter.

- Om jeg får nei, trekker jeg meg tilbake og samler opp nye argumenter før jeg går i kampen igjen. Taper jeg en sak, blir jeg fly forbannet og må gå en runde med meg selv, innrømmer hun gjerne.

-  Jeg hater at folk ikke får de beste mulighetene, som også er til arbeidsgiverens beste.

Arbeidsdagen som hovedtillitsvalgt tar aldri slutt. Dette er en livsstil du lever med døgnet rundt, og mye tid blir tilbrakt i telefonen både på kvelder, helger og i ferier.

- Ja, jeg har helt klart tatt med meg omsorgspersonen i meg inn i tillitsvalgsjobben og stiller opp så godt det lar seg gjøre.

 

Bærer ikke nag

En evig kampsak for Grete er å kjempe for større stillingsbrøker for de ansatte.  Mange kvinner innen handel, renhold og pleie ønsker seg helst heltidsstilling, men som må nøye seg med deltidsjobber. Men selv om det kan være svært surt å ikke få gjennomslag i saker hun mener hun har gode argumenter for, presiserer Grete at hun aldri bærer nag til personene på den andre siden av bordet.

- Nei, det er viktig å erkjenne at man har ulike roller og at man må skille på person og sak. Det er også viktig å ikke la det gå altfor mye prestisje i sakene. Det handler om felles respekt.

Hun understreker samtidig at hun i rollen som tillitsvalgt ikke ukritisk skal kjempe for det de ansatte mener de har krav på til enhver tid.

- Nei, det er som regel mer sammensatt enn som så. Noen ganger handler det om å få vedkommende til å innse at han eller hun er inne på et feil spor. Min rolle handler om å se hele bildet – både fra arbeidsgiverens og arbeidstakerens side - og følge de spilleregler som er avtalt mellom partene. Og noen ganger kan faktisk en oppsigelse være uunngåelig.

 

 

Trenger tillitsvalgte

Det organiserte arbeidslivet har kontinuerlig behov for påfyll av tillitsvalgte, men det er mange som sliter med rekrutteringen. Det synes Grete er en trist utvikling.  

- Det er viktig at vi forteller og formidler det gode fellesskapet vi har, at man slipper å stå alene. Som tillitsvalgt, blir du en del av et stort apparat som både backer deg opp og heier på deg.

Hun påpeker samtidig at det ikke er noe som gjør seg selv, at det krever en stor innsats for å sette seg inn i arbeidslivets avtaler og partssamarbeid.

- Blir du spurt om å bli tillitsvalgt, må du gripe sjansen. Du får enorme muligheter til personlig utvikling, og du får et stort kontaktnett som kan åpne masse nye dører for deg. At nettopp du blir spurt, er at de tror du har noe å tilføre dem, minner hun om.

Grete er ikke i tvil om at fagforeningsarbeidet er minst like viktig som før, og at man aldri må ta for gitt at man beholder de rettighetene og godene man har opparbeidet for evig tid.

- Nei, de er under kontinuerlig press, det opplever vi daglig, understreker hun.

 

Mer synlig LO

Selv om tillitsvalgtjobben legger beslag på mange av døgnets timer, nølte likevel ikke Grete med å takke ja da hun ble spurt om å overta som leder av LO Moss og Omegn i april i fjor. En klar ambisjon er å være mer synlig og jobbe sammen med fagforeningene for å skape gode arbeidsplasser.

- Heldigvis har jeg en tålmodig familie som lar meg holde på med det jeg trives så godt med. For ikke å snakke om alle gode venner som bryr seg om meg, mange av dem har jeg hatt et nært forhold til siden barndommen.

- Familie og venner er veldig viktig for meg!

 

Det er travle dager for Grete Olsen som hovedtillitsvalgt i nye Moss kommune, nestleder for Fagforundet Moss og Våler og leder av LO Moss og Omegn. – Heldigvis har jeg en forståelsesfull familie og gode venner rundt meg, sier hun.

 

Grete har alltid vært en omsorgsperson, som også preger henne som hovedtillitsvalgt. – Jeg stiller opp så godt jeg kan, sier hun.

 

 

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia.