Vellykket fagforeningskonferanse i Fredrikstad: - Vi skal ha en hånd på rattet når nye Østfold skal formes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs regionleder Ulf Lervik ønsket velkommen til fagforeningskonferanse, med Østfold som tema.

Vellykket fagforeningskonferanse i Fredrikstad: - Vi skal ha en hånd på rattet når nye Østfold skal formes

Endelig kunne Ulf Lervik igjen ønske velkommen til fagforeningskonferanse på vegne av LO Østfold. Begivenheten fant sted 13. desember på Scandic Hotel City i Fredrikstad. Konferansen markerte starten på arbeidet med oppbyggingen av nye Østfold fylke.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

 

- Fra nyttår splittes LO Viken Oslo og går tilbake til de tidligere regionene; Østfold, Oslo/Akershus og Buskerud. Vi ønsker med dette å samle oss for å ta Østfold tilbake, sa regionleder Ulf Lervik innledningsvis.

 

Målet er udiskutabelt; mer fagligpolitisk samarbeid, som skal gi rødgrønn seier i kommune- og fylkestingsvalget i 2023.

 

- Valget blir veldig avgjørende i forhold til hvordan det nye fylket skal bygges. Vi ønsker selvsagt å ha en hånd på rattet og være med på å bestemme kursen.

2.jpg
- Vi skal ha en hånd på rattet når nye Østfold skal formes, sier Ulf Lervik

 

LO Østfold består av 103 fagforeninger, 5 lokalorganisasjoner, ca. 4.000 tillitsvalgte og mer enn 50.000 medlemmer.

- Det sier litt om den ressursen vi er!

 

- Et godt lag sammen

 Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen var første innleder på podiet, og dro oss raskt tilbake til Arbeiderpartiets stiftelse i 1887. Et resultat av at fagforeningene ville påvirke den politiske styringen. Hun understreket at mange av de samme kampsakene gjelder den dag i dag, og viktigheten i at Arbeiderpartiet og LO spiller på lag.

 

3.jpg
Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen påpekte trakk fram viktigheten i et rettferdig investeringssystem. - I Nedre Glomma-kommunene har vi 20 prosent barnefattigdom. Er det riktig at de rike kommunene skal ha mest av kaka? spurte hun retorisk.

 

- Vi må fortsatt jobber intenst for at alle skal med, sa hun og trakk spesielt fram investeringsmidlene som et område det er viktig å sette fokus på. Det vil si fordelingen av statlige midler mellom kommunene.

 

- I Nedre glomma-kommunene har vi 20 prosent barnefattigdom. Det gjør at mange barn ikke går i bursdager, som holdes borte fra fritidsaktiviteter og kanskje går sultne til skolen og er sultne når de kommer hjem. Likevel får Fredrikstad 203 millioner mindre enn tidligere. Er det riktig at de rike kommunene skal ha mest av kaka? spurte hun retorisk.

 

Hun passet samtidig på å takke LO for støtten i kampen for å ta Østfold fylke tilbake, og er ikke i tvil om at en tydelig fagbevegelse var svært viktig for resultatet.  

 

- Nå kan vi kjempe for våre saker i vår region, sammen med dere!

 

Ulf opplyste at Siri har permisjon fra LO Østfold for å utøve ordfører-jobben i Fredrikstad, og mente det var store muligheter for at den ville forlenges med ytterligere fire år etter høstens valg...

 

image8k89z.png
Ulf Lervik takker Siri Martinsen for innsatsen.

 

Må kommunisere tydelig

André Nerheim, LOs valgkampsansvarlig og leder av LOs samfunnskontakt og strategiske arbeid, hadde kommunikasjon som tema for sitt innlegg. Han påpekte viktigheten av å være tydelig og målrettet i kommunikasjonen, og minnet om at mennesker i det daglige blir pepret i snitt med 1500-1600 budskap. Skal man nå gjennom denne «støyen», må budskapet være spisset på en måte som blir husket, understreket han.

 

imageglfoj.png
André Nerheim, LOs valgkampsansvarlig og leder av LOs samfunnskontakt og strategiske arbeid, hadde kommunikasjon som tema for sitt innlegg.

 

- Maks fem budskap av all inputen blir husket dagen etter. Derfor er det helt avgjørende med geografisk nærhet og å berøre folks følelser for at det skal ha noen effekt.

 

- Og det skader ikke å være litt tøff i ordbruken for å få synlighet i media.

 

Rødgrønt samarbeid

Per Arne Hansen, organisasjonsarbeider for Fellesforbundet Avdeling 2, Fredrikstad fagforening informerte om det rødgrønne samarbeidet i regionen, og la ikke skjul på at det var en lang bakke de skulle ta seg opp. Men var samtidig ikke i tvil om at de sammen ville klare å trekke og dytte hverandre opp, og at de ville lykkes med å farge Østfold rødgrønt.

 

imagenhmvb.png
Per Arne Hansen mente de tillitsvalgte hadde en stor oppgave foran seg med å «vinne tilbake» spiserommet på bedrifter som arena for politiske diskusjoner. – Det er viktig å fortelle hva regjeringen faktisk har innført som kommer vanlige folk til gode, sa han.

 

- Men det er helt avgjørende at vi må mobilisere skikkelig og at alle trekker i samme retning. Og vi må få tilbake de gode gamle politiske diskusjonene i spiserommene på bedriftene.

 

Nyttige innspill

imageh463.png
AOF Østfolds daglige leder Christian Skyum fortalte om utdanningsinstitusjonens mandat, og at de ønsker å være en ressurs for de tillitsvalgte.

 

Christan Skyum, daglig leder i AOF Østfold, fortalte om deres rolle i det politisk landskapet. Han påpekte at de gjerne vil være en ressurs, og utfordret også deltagerne gjennom gruppearbeid om å mene noe om hvilke forventninger de har til AOF, og hva de mener AOF kan bidra med.

 

Gruppene kom også med en rekke gode, konkrete forslag til hvordan de skulle nå ut med sitt politiske budskapet. Forslag som vil være med på å forme de kommende valgkampene.

 

image1wuji.png
Christian utfordret deltagerne blant annet til å uttrykke hva de ønsket AOF Østfold skulle bidra med for at LO-medlemmene skulle stå styrket i valgkampen.

 

imageqdhjb.png

- Alt i alt en fin samling med gode innledere og stort engasjement fra de frammøtte, konkluderte Ulf.

14.jpg

 

15.jpg
AOF Østfold var på plass med egen stand.

 

16.jpg
Sunniva Berg (t.h.) og Susanne Arnesen underholdt med kampsanger.