Ny side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
To glade gutter!

Fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje: Sammen skaper vi verdens beste fylkeskommune; Østfold 2.0!

Østfold Arbeiderpartis ordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje er tydelig på at splittelse av Viken ikke handler om å gjenbygge gamle Østfold. - Nå skal vi bygge Østfold 2.0; verdens beste fylkeskommune!

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Østfold Aps programkomite, ledet av Siv Henriette Jacobsen, har jobbet med fylkesvalgprogrammet siden i våres, og er nå endelig vedtatt. Sindre ga tilhørerne på et innblikk i programmet under fagforeningskonferansen, som vil bli et førende dokument om han kommer i posisjon etter kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Gode løsninger for arbeid, velferd og klima lokalt og regionalt, er hovedtrekkene.

 

imagepxo2.png
Fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje fortalte litt om innholdet i fylkesprogrammet, som blir et styringsdokument om han kommer i posisjon etter valget til høsten.

Et felles prosjekt

Sindre påpekte samtidig at dette er et felles prosjekt, hvor LO Østfold vil være en svært viktig lagspiller. 

 

- Den nye fylkeskommunen skal være en god venn til - og ressurs for mange. Ikke minst de 12 kommunene våre. Vi må unne hverandre suksess og lære av hverandre for å skape sterke fellesskap.

 

Dette er noen av punktene Sindre og Østfold Arbeiderpartiet vil jobbe for: 

 • Gratis utlån av PC ved videregående skoler
 • Nytt nasjonalt senter for yrkesfag til Østfold
 • Erklære Østfold for en antirasistisk sone
 • Løfte folkehelsen, utvide tannhelsetjenestene og styrke samarbeidet med helsesykepleien
 • Tilby sunn mat til kantinene
 • Ett gratis måltid for elevene ved videregående skoler.
 • Bedre togtilbud, sikre skoleskyss, billigere bussbilletter for ungdom.
 • Ta i bruk østre linje både til gods- og persontrafikk.
 • Grønt foregangsfylke, jobbe etter FNs bærekraftmål. Redusere utslipp, spesielt mye å hente på transport og i byggebransjen.
 • Utvikle gode kulturtilbud, spesielt rettet mot barn og unge.
 • Jobbe for økte nasjonale midler til de store kulturinstitusjonene, scenene og oppsetningene i Østfold.

 

Arbeid for alle

Sindre understreket at arbeid for alle fortsatt har høyeste prioritet.

6.jpg
Ulf i passiar med fylkesordførerkandidat Sindre Martinsen-Evje.

 

- Mange står utenfor arbeidslivet fordi de ikke har fagbrev eller annen utdanning å vise til. Vi skal jobbe med næringslivet både i forhold til å skape nye arbeidsplasser, og for å kartlegge hvilke kompetanse arbeidslivet trenger.

 

- Vi skal også bruke innkjøpskraften fylkeskommunen representerer for å bidra til et seriøst arbeidsliv, og at kontraktørene har arbeidsforholdene på stell.

 

Brenner for å kunne bygge nye østfold!

imaget1y03.png
Stemningen var god under konferansen i Fredrikstad. Her er det Sindre som slår av en prat ved ett av bordene.