Book oss til skoleforedrag om arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Book oss til skoleforedrag om arbeidslivet

Det er viktig at elever får informasjon om sine rettigheter og plikter i arbeidslivet. Kjenner en ikke sine rettigheter er det større sannsynlighet for å bli lurt. Derfor tilbyr LO foredrag til videregående skoler, voksenopplæringer og lignende for å ruste fremtidige arbeidstakere.

Utdanning

Hvert år møter vi ungdom under LOs sommer- og lærlingpatrulje som melder ifra at informasjonen om arbeidslivet er mangelfull, og at flere har blitt utsatt for vanskelige hendelser i arbeidslivet. Som ledd i å forebygge dette ønsker vi å ruste elever bedre i møtet med arbeidslivet, ved å gi dem kunnskap om hvordan partene i arbeidslivet virker og fortelle om hvilke rettigheter og plikter man har på jobben. Mange elever er i kontakt med arbeidslivet ved siden av skolegangen. Samtidig er det et mål om at alle skal komme i kontakt med arbeidslivet før eller siden. Det er viktig at unge får kjennskap med sine rettigheter.

 

Foredraget heter «Rettigheter og plikter i arbeidslivet», og vil blant annet ta for seg arbeidslivets oppbygning og virkemåte. Foredraget tar for seg punktene:

-       Fagbevegelsens historie - hvorfor har vi så mange rettigheter i dag?

-       Den norske modellen, inkludert trepartssamarbeid, lønnsdannelse og frontfagmodellen

-       Rettigheter som f.eks.  arbeidskontrakt, feriepenger, pauser, osv.

-       Plikter

-       Svart arbeid

-       Hva man kan gjøre hvis man blir utsatt for brudd på rettighetene sine

 

Foredraget varer i omtrent 90 minutter og inkluderer en pause. Det kan tilpasses etter forespørsel.

 

Ta kontakt med Ummu Aylin Cukurova for å booke et foredrag.

Kontakt

Ummu Aylin Çukurova

Faglig ungdomssekretær

Telefon: +47 91 12 75 54

E-post: uac@lo.no