Det har vært en lærerik lærlingpatrulje!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Det har vært en lærerik lærlingpatrulje!

Sammen med engasjerte og dyktige tillitsvalgte og medlemmer, arrangerte vi lærlingpatrulje i uke 45. Der fikk vi snakket med 167 lærlinger. 82% av lærlingene var veldig fornøyd med sin læreplass.

Målet med lærlingpatruljen er å kartlegge lærlingenes arbeidshverdag og informere om rettighetene de har. Lærlinger har rettigheter i både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven, men mange er ikke klar over nettopp dette.

– Vi må sikre at Lærlingene i Østfold har en god læretid og sikre at deres rettigheter blir ivaretatt på en god og ordentlig måte. Lærlinger er også blant de yngste arbeidstakerne vi har, og er en spesielt utsatt arbeidsgruppe ettersom læretiden ofte er det første møte med arbeidslivet for mange, sier faglig ungdomssekretær Oscar Undahl.

Årets patrulje i Østfold ble gjennomført 385 bedriftbesøk. Der fikk vi snakket med 167 lærlinger. Lærlingene vi møtte var stort sett fornøyde og kunne gi gode tilbakemeldinger.

Vi trenger flere læreplasser 

På landsbasis er det flere enn tidligere som har fått lærepIasser.
Les regjeringens pressemelding: Rekordmange fikk læreplass i 2022

i Østfold er det 193 lærlinger som ikke fikk læreplass i år, dette er noe LO kontinuelig jobber med opp mot fylkeskommunen. 

- Vi observerer at flere bedrifter roper etter fagarbeidere, men samtidig ser vi også som tidligere år at lærlinger utdanner seg til arbeidsledighet. Flere engasjerte lærlinger mister faglig innteresse etter å ha blitt avvist av arbeidsmarkedet. Dette fører til at flere tar høyere utdanning og skaper et feil syn på fagarbidere og deres fremtid. Sier Faglig ungdomssekretær, Ummu Aylin Cukurova, og fortsetter.

- Målet for oss i LO Østfold må i neste år, være å formidle viktigheten av å være lærebedrift og spre kunnskapen om hvordan man blir det.

Les også NHOs artikkel om Fagarbeiderkrisen: Vi må få slutt på utdanningssnobberiet i skolesystemet

Funn fra årets lærlingpatrulje 

Resultatet av lærlingpatruljen er en viktig del av det videre arbeidet. Vi ser en positiv utvikling i Østfold fra 2022. Dette er noe vi ser på som positivt. Utviklingen tydliggjør at arbeidet i under og i etterkant av patruljen er svært viktig. 

Hvor fornøyd er du med læretiden?

Lærlingene i Østfold er blant landets mest fornøyd med en gjennomsnittlig rangering av egen læretid på 8,7 mot 8,5 på landsbasis.

ca697be5-5368-46cc-b215-888a1718918d.jpg
137 av 167 er veldig fornøyde med egen læreplass

Bruddene 

Vi fant brudd på 65 av 167 gjennomførte intervjuer. Dette utgjør en bruddprosent på 38,9 %. Dette er en nedgang på 2,1 % fra 2022.

341b532c-df45-4f55-b06d-c359e21f838f.jpg

Arbeidet videre er en viktig for å få til endringer.

For å fortsette den gode utviklingen må LO fortsette med arbeidet som blir gjennomført, men også opprettholde kontakten med andre myndigheter og, det viktigste, de tillitsvalgt som har mulighet til å følge opp lærlingene tett på arbeidsplassen.

Tusen takk

Vi i LO Østfold må takke alle dyktige tillitsvalgte og medlemmer for innsatsen som er lagt ned. Takket være engasjementet, har vi i år slått rekord i antall lærlinger patruljen har snakket med.

- Det høye antallet besøk under årets patrulje skyldes både et stort antall deltagere, men også en enorm ståpåvilje og engasjement blant patruljedetalgerne. Dette er vi enormt takknemelige for, forteller Oscar Undahl 

- Målet neste år må være at vi slår årets besøkstall, fortsetter Ummu Aylin Cukurova 

Kontakt

Ummu Aylin Çukurova

Faglig ungdomssekretær

Telefon: +47 91 12 75 54

E-post: uac@lo.no