- Din stemme er viktig for demokratiet!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde og tekst: Tom Helgesen, www.totalmedia.no

- Din stemme er viktig for demokratiet!

- Omvalget handler om hvordan fylket skal styres og utvikles de kommende fire årene. Jeg håper mossingene går til valgurnene og sikrer et rødgrønt flertall. Men det aller viktigste for meg, er at vi slår ring om demokratiet ved å bruke stemmeretten, sier Grete Olsen, leder av LO Moss og Omegn.

Valg 2023

Da stemmene etter det ordinære fylkestingsvalget var talt opp i september, klarte de rødgrønne klarte å sikre seg ordføreren med hjelp av Pensjonistpartiet og Industri- og Næringspartiet. Inntil valget ble erklært ugyldig.

Både kommunal- og distriktsdepartementet og fylkesvalgstyret i Østfold mente det var et brudd på valgloven at det ikke var stemmesedler til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene i Moss store deler av valgdagen. Departementet har fastsatt valgdagen i Moss til mandag 27. november, med muligheter for å forhåndsstemme fra mandag 13. november til og med fredag 24. november.

- Fylkespolitikken har stor betydning for hverdagen til innbyggerne i Moss. Min klare oppfordring er derfor at vi stiller opp på denne dugnaden for demokratiet en gang til.

Felles arbeidsmarked

Den lokale LO-lederen håper at omvalget styrker den rødgrønne plattformen, og minner om at det er lite som skal til for å vippe flertallet i borgerlig retning. Derfor appellerer hun spesielt til sine medlemmer om å kjenne sin besøkelsestid.

- Østfold er ett felles arbeidsmarked, folk flytter ofte fra én kommune til en annen og mange reiser på kryss og tvers av kommunegrenser daglig. Derfor bør vi være opptatt av hvordan fylket styres i forhold til områder som utdanning, samferdsel, næringsutvikling og et seriøst arbeidsliv. 

Når det gjelder arbeidslivet, står naturligvis fagorganiseringen hennes hjerte nær, og som opptar mye av hennes tid av døgnet.

- Jeg ønsker helst at alle organiserer seg, som også arbeidsgiverne bør være interessert i. Er de ansatte organisert, kan bedriften henvende seg til en tillitsvalgt i stedet for den enkelte ansatt.

Ble tidlig politisk engasjert

Grete vokste opp på Jeløy med to ”arbeidsfolk” som foreldre. Faren var medlem av Norsk Elektrisk Forening - dagens EL og IT – i hele sitt yrkesaktive liv, og var en trofast Arbeiderparti-mann.

Det var mange gode diskusjoner rundt middagsbordet, minnes hun.

- Også mamma var samfunnsengasjert selv om hun ikke var aktiv i noe politisk miljø. Begge var spesielt opptatt av sosiale forskjeller i samfunnet, et tema som for meg også tidlig lå mitt hjerte nært – og som nok påvirket mange av mine senere valg.

Hun ble tidlig politisk aktiv i den lokale AUF-foreningen, og kan se tilbake på mange fine opphold på Utøya. Også de mange turene med ”Rød buss” er uforglemmelige, sier hun.

Etter de obligatoriske skoleårene bar det ut i arbeidslivet, og Grete kan skilte med en rekke engasjement både innen kontor- og butikkfaget før hun fikk ansettelse i Rygge kommune like før tusenårsskiftet i form av et deltidsvikariat på skolefritidsordningen (SFO).

Samfunnsengasjert

I 2002 ble hun tillitsvalgt for første gang i Fagforbundet i Rygge, og året etter ble hun valgt til leder og hovedtillitsvalgt.

- Det er klart det var en enorm tillitserklæring for meg, men samtidig også en stor omstilling fra en ansettelse i SFO til å representere 500 ansatte på heltid.

Det som alltid har trigget Grete som tillitsvalgt, er å kunne jobbe med de ansattes rettigheter, samt ha innsyn og en hånd på rattet i forhold til ansettelser, budsjetteringer etc.

- Det er mange dyktige mennesker som sitter på høy kompetanse som ikke blir benyttet. Det er viktig både å ivareta de ansatte og påse at ressursen blir brukt på beste måte. Jeg er opptatt av at folk skal trives og ha det bra på jobben, og at man er en god kollega.

Grete ser på seg selv som en kriger når hun taler de ansattes sak i møter med arbeidsgiverens representanter.

-  Jeg hater at folk ikke får de beste mulighetene, som også er til arbeidsgiverens beste.

IMG_3556.JPG
- Det er mange viktige områder som besluttes på fylkesnivå, og som påvirker mossingenes hverdag. Derfor er det viktig å sette seg inn i hva partiene står for, understreker hun.

 

Takket ja til rollen som LO-leder

Selv om tillitsvalgtjobben legger beslag på mange av døgnets timer, nølte likevel ikke Grete med å takke ja da hun ble spurt om å overta som leder av LO Moss og Omegn. En klar ambisjon er å være mer synlig og jobbe sammen med fagforeningene for å skape gode arbeidsplasser.

- Har vi et seriøst arbeidsliv i Østfold?

- Ja, de aller fleste bedrifter er seriøse og følger lover og regler. Så vil det alltid være noen «cowboyer» der ute som kommer og går, og som vi må være oppmerksomme på. Derfor er det viktig at det settes strenge krav rundt offentlige innkjøp for å sikre ansattes rettigheter og at alt foregår etter «boka» i alle ledd.

- Hva preger næringslivet i Moss?

Moss befinner seg i en brytningstid. Den gamle industribyen er på vei til å bli borte, og erstattes av annen type næring. Det føler jeg kommunen har lyktes godt med. Det er minst like mange arbeidsplasser i dag som tidligere, men nå fordelt på flere mindre og mellomstore bedrifter. Det er viktig at vi legger til rette for videre vekst og heier fram de som vil satse.

Også Grete er smertelig klar over at det er underskudd av fagfolk i de fleste håndverkerbransjene. Derfor er det viktigere enn noen gang å sørge for at det gjøres tiltak for å tette det store gapet. Et viktig grep, er å sørge for attraktive videregående skoletilbud i regionen.

- Ja, jeg mener helt klart at det er viktig at de videregående skolene drives etter nærskoleprinsippet, ikke karakterbestemte opptak som Høyre ønsker å innføre, påpeker hun. – Det er i seg selv en grunn til å stemme rødgrønt i omvalget.

- Men som sagt: det aller viktigste for meg, er at LO-medlemmer og alle andre stemmer for demokratiets skyld!

Grete Olsen

Alder: 62 år
Sivilstatus: Gift
Barn: 2
Bosted: Høyda, Moss
Tillitsvalgt: Hovedtillitsvalgt og nestleder Fagforbundet Moss og Våler. Leder av LO Moss og Omegn

Aktuell: 36.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget