Om LO i Viken Oslo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om LO i Viken Oslo

LOs regionskontor i Viken Oslo representerer Landsorganisasjonen i Norge (LO) og samordner fagbevegelsen innsats i fylket. LO har kontorer i Drammen, Gardermoen, Sarpsborg og Oslo.

LOs regionkontor i Viken Oslo er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse.

 

 

Regionkontoret har koordineringsfunksjon for forbund og lokalorganisasjoner, og har aktiviteter som ivaretar dette. Nærings- og sysselsettingsspørsmål, rekruttering, utdanning, partsamarbeid og faglige rettigheter er noen av områdene vi jobber med, i samarbeid med og opp mot offentlige innstanser og næringsliv.

 

Aktivt tilstede i Viken og Oslo
LO Viken Oslo har fire kontorer. I Drammen, Sarpsborg ,Oslo og Oslo lufthavn. Her driver vi faglig organisasjonsvirksomhet for LO Norge og samordner fagbevegelsens innsats i regionen.

Vår innsats kan deles inn i to hovedområder:

 • Fagligpolitisk arbeid for trygge og inkluderende arbeidsplasser
 • Styrke LOs organisasjon

LOs lokalorganisasjoner er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner.

Fagligpolitisk arbeid for trygge og inkluderende arbeidsplasser
LO Viken Oslo jobber faglig og politisk for en samfunnsutvikling til beste for medlemmene og arbeidslivet i regionen. Regionalt utviklingsarbeid er en prioritert oppgave, herunder deltar vi i høringsprosesser og lobbyarbeid.

Vi er også representert i råd og utvalg:

 • Yrkesopplæringsnemnda
 • Partnerskap for næringsutvikling
 • Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)
 • Råd for samarbeid med arbeidslivet og høgskoler
 • Trepartssamarbeid for arbeids og næringsutvikling
 • IA-råd
 • TV-aksjon
 • Kompetanseforum
 • Brukerutvalg med NAV

Styrke LOs organisasjon
LO Viken Oslo yter service til LOs forbund som har ca. 250 000 medlemmer i Viken og Oslo. Forbundene har tilsammen 412 fagforeninger i regionen som samordner sin innsats i 14 LOs lokalorganisasjoner.

Regionkontoret koordinerer fellesaktiviteter med forbundene, fagforeninger og LOs lokalorganisasjoner i Viken Oslo:

 • LOs regionkonferanser
 • LOs regionråd
 • LOs fagforeningskonferanser
 • Lokale og regionale samarbeidsutvalg
 • LOs ungdomsutvalg
 • LOs familie og likestillingspolitisk utvalg
 • LOfavør-komiteer
 • Kurs og konferanser
 • Samarbeidskomiteer
 • Aktiviteter og kampanjer