Vidar Schei

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vidar Schei

- Det er det å hjelpe hverandre, og å stå sammen som jeg synes er det flotteste med fagbevegelsen. Og det er virkelig en god følelse det å vite at du har hjulpet et medlem.

Hvem er Vidar?
Vidar Schei, 48år, jeg jobber som avdelingsleder for Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening, er medlem i Fellesforbundet.
Mine verv er:
Leder for LO i Fredrikstad
Medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet
Medlem av regionrådet til LO Viken Oslo
Sitter i bystyre i Fredrikstad kommune for Arbeiderpartiet
Nestleder i teknisk utvalg i Fredrikstad kommune for Arbeiderpartiet
Styreleder for Feriehjemmet Solviken (Fellesforbundet i Fredrikstads eget feriehjem)
Styremedlem i Myrvold Feriehjem ( Et feriehjem Fellesforbundet eier sammen med Fagforbundet, NNN og FLT)

Hva handlet det siste møtet du var på om?
Det handlet om planlegging av den kommende valgkampen, for å sikre at det blir et regjeringsskifte.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Fritid, hva er det for noe? Alt jeg gjør omhandler på en eller annen måte fagbevegelsen, så det er en livsstil, ikke noe 7 til 15 jobb, jeg tenker fagbevegelsen i alt jeg gjør.

Hva er viktigst for din arbeidsplass og dine kollegaer/medlemmer når det gjelder valget til høsten?
Det viktigste er å få fjernet alt det useriøse i arbeidslivet, få minimert til et absolutt minimum bruke en innleie, og at det legges føringer for å få opp organisasjonsgraden betydelig i en rekke utsatte yrker. Få en regjering som ser fordelene ved et organisert arbeidsliv, at vi får en regjering som ikke er redd for å bruke statlige reguleringer, statlig eierskap og kapital for å satse på norske bedrifter og ideer, som satser på fremtidens industrieventyr. En regjering som skjønner at industrien er svarer og løsningen på det grønne skiftet, og satser på at vi skal ligge i førersete når det gjelder ny teknologi, kunnskap og utdanning, og at det satses på fagarbeideren og lærlingene her i landet, og gir de muligheter til å utvikle seg og bli gode i sine yrker, med en lønn de fortjener og kan leve et godt liv av.

Hva er viktigst for deg når det gjelder stortingsvalget til høsten?
At vi får en politikk som er mer sosial demokratisk, mer sosialistisk, der alle skal ha like rettigheter og at vi fører en politikk som fordeler godene vi har på en bedre måte, som reduserer forskjellene i samfunnet istedenfor at de øker, som under Erna Solberg. Så må de rødgrønne partiene levere på den politikken de går til valg på, må bygge tillit og respekt innad i fagbevegelsen. Dette arbeidet håper jeg starter opp etter at vi har vunnet valget 13.september. For det er ingen tvil om at en rekke vedtak spesielt Arbeiderpartiet har gjort siden begynnelsen av 2000 og frem til i dag, har svekket partiets tillit i mange organiserte miljøer, og slik kan det ikke fortsette hvis Arbeiderpartiet har et ønske om å være en vedvarende politisk kraft på venstresiden politisk. Så her må det bygges tillit og forståelse, og ikke minst, partiet må bli betydelig mer folkelig og få inn flere arbeidsfolk i ledende posisjoner lokalt, regionalt og sentralt.

Har du en historie om noen som fikk god nytte av å være organisert?
Det ser jeg solskinnshistorier om nærmest hver dag. Så det blir vanskelig å ta frem en enkelt historie. Det er det å hjelpe hverandre, og å stå sammen som jeg synes er det flotteste med fagbevegelsen. Og det er virkelig en god følelse det å vite at du har hjulpet et medlem. De som får hjelp, blir gode ambassadører for vår bevegelse, det er den beste reklamen vi kan lage. Derfor er der forferdelig trist når jeg møter medlemmer og tidligere medlemmer som ikke føler det har fått hjelp, der den tillitsvalgte ikke har fulgt om sine medlemmer på en god nok måte. Her kan vi nok alle bli bedre, men jeg kunne ikke jobbet i denne bevegelsen, hvis ikke jeg hver eneste dag når jeg kommer hjem, med god samvittighet kan si til meg selv, at i dag har du gjort så godt du har kunnet. Dessverre ser jeg stadig oftere tillitsvalgte i posisjoner som ikke jobber for sine medlemmer, mest for seg selv. Det er personer som har sviktet eller misforstått hva vår bevegelse står for.

Mener du at arbeidstakere blir godt nok lyttet etter i dag?
Nei. Det blir dessverre lyttet mindre og mindre til. Arbeidslivet har uten tvil blitt tøffere og mer brutalisert, og det går på bekostning av rettighetene til den enkelte. Stadig flere kvier seg for å si ifra, av frykt for hva konsekvensene vil bli, selv om de ser ting og gjør ting de ikke burde akseptere. Maktforholdet på flesteparten av arbeidsplassene i dag, er like at de tillitsvalgte har mindre å si, og enkelt individene har nærmest ikke noe de skulle sagt. Her har LO som bevegelse mye å gjøre og bevise fremover. Hovedavtalen må moderniseres, og vi må få på plass sterkere bestemmelser for de tillitsvalgtes medvirkning i den daglige driften, styrke rettigheten til de tillitsvalgte og den vanlige arbeideren.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det er å se inn i øynene til de medlemmene du har hjulpet og fått på plass en god løsning for. Det blikket og den takknemligheten de gir deg, det er ubetalelig. Det trenger ikke å være at du har vunnet saken en gang, bare at du har prøvd å hjelpe, lyttet til dem, og vist stor forståelse for den situasjonen de er oppe i. Faktisk skulle jeg mange ganger ønske at vi kunne tatt saken videre, fått ut mer av saken, men så lenge medlemmet er fornøyd, må jeg legge min egen kampvilje til side, og akseptere det medlemmet ønsker. Det er så mange arbeidsgivere som etter min mening slippet altfor lett unna, de hadde fortjent mer motstand og mer problemer en de endte opp med.

Har du noen gode eller dårlige egenskaper?
Jeg kan bli for engasjert i saker der personer har blitt urettferdig behandlet. For det verste jeg vet er urettferdighet. Ingenting gir mer lyst til å gå til kamp for mine medlemmer en akkurat urettferdighet. Jeg er uredd, og har lært meg mange ulike teknikker for hvordan hanskes med urimelige arbeidsgivere. Jeg har lært meg hvilke knapper jeg skal trykke på, i forhold til personligheten til ulike sjefer. Og det er alltid sjefer jeg møter på andre siden av forhandlingsbordet. Ledere vet hvordan de skal behandle sine ansatte, de vet hvordan en skal behandle ulike situasjoner, så ledere møter jeg svært sjelden.
Mine dårlige sider er at jeg kan fort bli forbannet, og jeg er veldig flink til å provosere i enkelte settinger, men det kan også være en god egenskap. Når jeg blir forbannet kan jeg bruke ord og uttrykk jeg normalt ikke ville brukt, men jeg mener det jeg sier.

Har du en god film du har sett, eller en god bok du har lest i det siste som du vil anbefale?
Jeg ser alt når det kommer til filmer og serier, liker alle ulike genre, men har nok en forkjærlighet for science-fiction. Jeg blir sjelden så opphengt i en film eller serie, at jeg i etterkant går rundt og er et levende reklameskilt for det jeg har sett. Smakene er så ulike, så i disse strømme-tidene med så mange tilbydere, ville det være svært rart om ikke alle fant noe de likte å se.
Skal jeg anbefale en dagsaktuell bok nå, så må det bli «Arven etter Erna», den er god lesning nå rett før den lange og spennende valgkampen.