Monica Skogvold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Monica Skogvold

Ønsker seg opplevelser til jul som turer, resturantbesøk, kino, teater og ikke minst reise mer. (FO)

Hvem er Monica? 

Jeg heter Monica Skogvold, 35 år, er utdannet vernepleier og jobber som Fagleder i avlastningstjenesten 0-18 år. I tillegg er jeg frikjøpt 25% som hovedtillitsvalgt for FO i Lillestrøm kommune hvor jeg deler vervet med en annen dyktig hovedtillitsvalgt Pirashna Mariyathas. Min samboer og jeg er bosatt i Lillestrøm med to gutter på 8 og 9 år og har nettopp fått en liten valp. 

Hvorfor er du tillitsvalgt? 

Jeg ønsket å bli tillitsvalgt for å kunne være med å medvirke og se til at alle medlemmer fikk den informasjonen og den oppfølgingen de trenger. I tillegg har jeg lært og lærer fortsatt mye om hvordan organsiasjonen i kommunen fungerer og hva man kan gjøre for å påvirke. 

Hva er et godt arbeidsmiljø for deg? 

 Når vi inkluderer hverandre, er imøtekommende og motiverer hverandre med fokus på at vi jobber for at innbyggerne får gode, faglig og forsvarlige tjenester. 

Hva er det du jobber mest med som tillitsvalgt?  

Kommunesammenslåingen har tatt mye tid, i tillegg kom Covid-19 som har gjort det ekstra krevende. Har også flere medlemssaker som jeg følger opp. Heltidskultur har også kommunen fokus på noe som er et viktig og spennende arbeid. 

Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre? 

Det trengs flere vernepleiere inn i tjenester til mennesker med en utviklingshemming. Dette har FO fokus på, det er nødvendig å sikre kunnskap og kompetanse på dette området. Alle landets innbyggere trenger ivaretakelse. Mennesker med en utviklingshemming er ekstra sårbare, det er derfor særdeles viktig å ivareta rettigheter, selvbestemmelse og retten til å delta og å være inkludert i samfunnet. 

Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020? 

 Det har vært et krevende år både med kommunesammenslåing og Covid-19, kommuneøkonomien har gjort at man må gjøre en del grep for å spare penger. Dette har ført til flere endringer i en ny kommuen som ikke har fått tid til å få satt seg helt. Vi tillitsvalgte er svært bekymret for den allerede høye organsisasjonslitasjen både med kommunesammenslåingen og hyppige omorganiseringer i sin helhet nå i ettertid.

Hva gjør deg glad?  

 Når ting fungerer, trygghet på jobb og man har et godt arbeidsmiljø. Omgang med gode venner og et godt familieliv. 

Hva ønsker du deg til jul?   

 Opplevelser som turer, restaurantbesøk, kino, teater. Spesielt i disser tider drømmer man om å reise. Vi får krysse fingrene for at 2021 blir et bedre år for det.