Mohammed Malik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mohammed Malik

- Skolering og videreutdanning har vært en fanesak vi har jobbet med de siste årene og har vært en stor suksess.

Hvem er Mohammed?
Mohammed Malik, 42 år, TINE SA, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Hovedtillitsvalgt TINE Oslo

Hva handlet det siste møtet du var på om?
Medlemsmøte og valgkampforberedelser med Lillestrøm Arbeiderparti der jeg er valgt som fagpolitisk styremedlem og kontakt for samarbeid med lokalorganisasjoner.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Fritiden som ikke benyttes til parti og organisasjon elsker jeg å tilbringe med mine fem barn og aktiviteter er alt fra sport, spill og utforske by, skog og mark.

Hva er viktigst for din arbeidsplass og dine kollegaer/medlemmer når det gjelder valget til høsten?
Rammebetingelser er en sak som alltid er viktig for våre medlemmer, vi er avhengig av importvern når det kommer produkter vi produserer for å i det heletatt ha grunnlag for drift og sysselsetting. Andre saker om jeg skulle nevne noen er å få fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, faste ansettelser må styrkes og være grunnregelen i det norske arbeidsliv. I tillegg må vi få stanset de varslede endringene i arbeidsmiljøloven fra høyre som ennå ikke er konkretisert utover at de skal være «mer moderate og fleksible». Vi mener at arbeidsmiljøloven allerede er mer enn nok fleksibel og man heller bør se på ytterligere innskjerpinger og «smutthull» man har i dag.

Hva er viktigst for deg når det gjelder stortingsvalget til høsten?
At vi får et regjeringsskifte, med Jonas som statsminister! Åtte år med høyreregjeringen har skapt større forskjeller mellom de som har mest og de som har minst. De økende økonomiske og sosiale forskjellene de siste årene har blitt ytterligere forsterket av pandemien etterfulgt av permitteringer og en lang rekke sosiale kutt som har rammet de som har minst fra før. De siste årene har også vist at det flere som havner utenfor arbeidslivet og vi må ha sterkere virkemidler for innpass og videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Arbeid til flere slik at vi kan benytte de ekstra inntektene til bedre ordninger og velferd til de som trenger det mest.

Har du en historie om noen som fikk god nytte av å være organisert?
Skolering og videreutdanning har vært en fanesak vi har jobbet med de siste årene og har vært en stor suksess. Vi er en arbeidsplass med over 28 nasjonaliteter og over hundre medlemmene har i regi av bedriftsklubben fått mulighet til både å ta språkkurs og vi har lagt til rette for egen opplæring for fagbrev i samarbeid med AOF og kompetanse Norge. Her ser vi at medlemmene etter endt opplæring deltar mer aktivt i arbeidshverdagen, både sosialt og inn i forbedringsprosjekter og er bedre rustet når det kommer endringer og omstilling. Om jeg skulle tatt fram en historie så måtte det vært medlemmet som kom inn på klubbkontoret og fortalte om måten språkopplæringen hadde økt selvtilliten, gjort vedkommende mer selvstendig og glad han nå var for å kunne følge barna sine tettere opp og faktisk bedre forstå hva som ble sagt på foreldremøtene.

Mener du at arbeidstakere blir godt nok lyttet etter i dag?
På min arbeidsplass så er nok svaret ja. Vi har høy organisasjonsgrad og en sterk bedriftsklubb som er representert i de fleste fora og saker som angår arbeidstakerne. Men om man tenker generelt og i mange av våre bransjer så ser vi utfordringer med både med involvering, medbestemmelse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Man har sett over tid at arbeidstilsynet som et kontrollorgan ikke fungerer optimalt og lettelsene i arbeidsmiljøloven har økt både ufrivillig deltid og midlertidighet som igjen fører til større andel uorganiserte. Trenden er negativt og spesielt med en høyreregjering som anerkjenner og ønsker dette velkommen.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det å kunne gjøre en forskjell og påvirke prosesser som igjen bidra til bedre lønns- og arbeidsbetingelser for medlemmene. I tillegge er det dette med å kollektivt jobbe mot et mål med den styrken det gir. Er i dag heldig som leder et klubbstyre med meget dyktige og godt skolerte tillitsvalgte og engasjerte medlemmer som gir oss høy oppslutning. Kan også legge til at vi har en overordnet ledelse med god samarbeidsevne og rolleforståelse slik at prosessene blir ryddige og aksept for å være «enig, om å være uenig».

Har du noen gode eller dårlige egenskaper?
Er flink til å lytte og kommer godt overens med de fleste, mener jeg er flink sette meg inn i saker, situasjoner og takler stress relativt godt. Er godt skolert gjennom forbund og LO i organisasjon og arbeidsrett, noe som gir meg styrke inn det viktige arbeidet vi gjør. Har garantert noen dårlige egenskaper, men ingen jeg kommer på i farta. :)

Har du en god film du har sett, eller en god bok du har lest i det siste som du vil anbefale?
Ser gjerne en film for å koble av, men ikke så kresen så lenge det er fart og spenning, om det er en kjent skuespiller så er det bare en bonus. På bok fronten har det i det siste kun gått i pensum og forberedelser til eksamen, men har begynt å lese boken til Wegard «Arven etter Erna». Dette er en bok som er viktig og får fram forskjellene og den politiske kulturen. Så om du vil ha en oppfriskning og/eller gode argumenter til valgkampen rundt budsjettkutt, økende ulikheter og endringer i samfunnet, anbefaler boken på det sterkeste.