Knut Årnes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Knut Årnes

- Det beste med å være tillitsvalgt må nok være variasjonen og spennet i alt man driver med.

Hvem er Knut?
Knut Årnes, 39 år, SGH (SAS Ground Handling), leder SASHK, nestleder LO-øvre.

Hva handlet det siste møtet du var på om?
Valgkampen til høst og drøfting rundt hvordan vi kan bistå.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Være med familien, jakt og fiske, spille fotball, være på fjellet om vinteren, reise.

Hva er viktigst for din arbeidsplass og dine kollegaer/medlemmer når det gjelder valget til høsten?
Det varierer da pandemien og hvordan vi skal komme oss igjennom den har tatt mye av fokuset, men jeg regner med og håper at det blir diskutert mye rundt det fagligpolitiske. Regjeringen vet vi ønsker å fjerne gjennomsnittsberegningen for skiftgående arbeid. Dette er svært uheldig.

Hva er viktigst for deg når det gjelder stortingsvalget til høsten?
At vi får en regjering som ivaretar verdiene i den norske modellen.

Har du en historie om noen som fikk god nytte av å være organisert?
Ja, det er flere. Vi hadde nylig en sak vi kom seirende ut av der vårt medlem ved Trondheim Lufthavn Værnes fikk tingrettens medhold i at han ble oppsagt på uriktig grunnlag under selskapets nedbemanningsprosess i fjor høst. HK-medlemmet har fått jobben tilbake og erstatning. Dessuten må arbeidsgiver betale saksomkostningene på til sammen 215.000 kroner. Det essensielle i saken er ansiennitetsprinsippet og hvorvidt avgrensningen av utvelgelseskretsen som ble benyttet ved vurdering av ansiennitet var saklig. Dommen er nå rettskraftig.

Mener du at arbeidstakere blir godt nok lyttet etter, i dag?
Det kan variere, men jeg må si etter at pandemien gjorde sitt inntog har bedriften der jeg jobber helt klart gjort det. Jeg mener de har involvert spesielt de tillitsvalgte for å finne felles løsninger i en meget uforutsigbar tid

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det beste med å være tillitsvalgt må nok være variasjonen og spennet i alt man driver med. Alle de mulighetene vi har til å hjelpe alle medlemmene med stort og smått.

Har du noen gode eller dårlige egenskaper?
Ja, alle har vi gode og dårlig egenskaper. Jeg er en person som skulle ønske at ting helst skulle vært gjort «i går». Ellers er jeg er veldig opptatt av rettferdighet, og folk rundt meg mener at jeg er et empatisk menneske.

Har du en god film du har sett, eller en god bok du har lest i det siste som du vil anbefale?
Jeg er glad i sport og er STOR fan av Denzel Washington. Derfor må jeg på det sterkeste anbefale «Remember the Titans» fra 2000.