Endre Røros

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Endre Røros

Jeg er tillitsvalgt fordi jeg synes det er givende å hjelpe andre. (Fellesforbundet)

 
Hvem er Endre? 
Endre Røros, 48 år, er Flyarbeider/Lagleder for SAS Ground Handling på Oslo Lufthavn, men fungerer i det daglige som klubbleder for SAS Verkstedklubb som bestod av ca 650 medlemmer ved årsskifte. Vi organiserer de som laster og losser flyene, Flight services (de-icere, towing og toalettservice), ansatte i bagasjesorteringsanlegget, flyfraktterminalen og flymekanikerne i SAS teknisk. Jeg har stort sett vært frikjøpt siden november 2013. Kommer fra Os i Østerdalen, men bor nå i Slemmestad med samboer, en sønn som er 16 år og ei datter på 12. 


Hvorfor er du tillitsvalgt?  
 Jeg er tillitsvalgt fordi jeg synes det er givende å hjelpe andre. Det er også en veldig lærerik rolle. Slik utviklingen har vært de senere årene er det viktigere enn noen gang å stå opp for våre rettigheter, vilkårene våre blir hele tiden utfordret. 
Hva er et godt arbeidsmiljø for deg?  
Det er at man føler seg verdsatt så alle drar i samme retning. Det bør være rom for at den ansatte kan ta egen kontroll på oppgavene innenfor gitte rammer.  Gode tilbakemeldinger på arbeidet man gjør er viktig. Det er nødvendig med forutsigbarhet på arbeidsplassen, men også i forholdet mellom arbeidstid og fritid. Når ansatte føler at avtaler utfordres blir det fort dårlig stemning og det påvirker arbeidsmiljøet veldig negativt. Så er det selvsagt den fysiske delen med hjelpemidler, riktig bemanning, pauser og tilrettelegging.      


Hva er det du jobber mest med som tillitsvalg?   
 Det går mye i å bistå medlemmer i forbindelse med avtaler og rettigheter.  
Er det noe som er spesielt for din bransje/yrke som du kunne tenkt deg å endre?  
I vår bransje er personalkostnader den største utgiftsposten, da blir det til at de som har dårligst vilkår kan gi de laveste anbudene. Vi må styrke det grunnleggende gjennom overenskomsten for få en sunnere og mer rettferdig bransje, med større marginer blir det også mer rom for bedring lokalt i bedriftene. Det er et paradoks at prisene på tjenestene vi leverer i Skandinavia, som er høykostland, er blant de laveste i Europa. Det er heller ingen hemmelighet at mange i vår bransje sliter seg ut lenge før pensjonsalder. Muskel -og skjelettslitasje må kvalifisere til yrkesskadeerstatning, da det har ødelagt for mange hos oss.    


Hvordan har det vært å være tillitsvalgt i 2020?  
Det har vært meget spesielt og krevende. Luftfarten er en av bransjene som har blitt hardest rammet av COVID-19 og det har vi merket godt. Det startet med bedriften permitterte halvparten av de ansatte fra midten av mars, så økte det gradvis utover våren. Masseoppsigelsene startet i juli og i dag har nesten 700 ansatte mistet jobben i SAS Ground Handling på Oslo Lufthavn. I denne prosessen har vi bistått en del medlemmer som mener oppsigelsene er gjort på usaklig grunnlag og et tosifret antall har gått til søksmål.  
Vi er en stor klubb og jeg er heldig som har så mange engasjerte og flinke tillitsvalgte med meg i disse prosessene, det har vært helt avgjørende for jobben vi har gjort og for det som må gjøres fremover. 


Hva gjør deg glad?   
Det er alltid en god følelse når vi har utgjort en forskjell for enkeltmedlemmer i saker som betyr mye for de personlig.    


Hva ønsker du deg til jul?    
Jeg har egentlig ingen spesielle ønsker av materiell art, men ønsker at vi får kontroll på pandemien så folk begynner reise igjen. Det er helt avgjørende for arbeidsplassene våre.