Anne Warhuus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Anne Warhuus

- Vår fagforening jobber mye med å legge inn krav etter AML § 14-4a og §14 – 9.

Hvem er Anne?
Anne Warhuus, 61 år. Jobber i Modum kommune som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Leder av Fagforbundet Modum og Sigdal. Nestleder i LO Midtfylket.

Hva handlet det siste møtet du var på om?
Det siste møtet handlet for forberedelser til Stortingsvalget. Fagforbundet skal ha et ringeprosjekt og møtet var med våre tillitsvalgte som skal delta i det.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Liker å være sammen med familien. Gå turer og være med venner.

Hva er viktigst for din arbeidsplass og dine kollegaer/medlemmer når det gjelder valget til høsten?
Det viktigste er å beholde kommunale tjenester i egenregi.

Hva er viktigst for deg når det gjelder stortingsvalget til høsten?
Det er å få en regjering som tar vare på alle gjennom gode velferdsordninger. Og som spiller på lag med arbeidstakerorganisasjonene.

Har du en historie om noen som fikk god nytte av å være organisert?
Vår fagforening jobber mye med å legge inn krav etter AML § 14-4a og §14 – 9. Altså krav om stillingsprosent tilsvarende hva du faktisk har jobbet og fast ansettelse etter 3 år som vikar. Vi har hjulpet mange medlemmer med dette.

Mener du at arbeidstakere blir godt nok lyttet etter i dag?
Nei. Merke det særlig i budsjettprosesser og nedskjæringer.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det er å kunne hjelpe enkeltmennesker i vanskelige situasjoner.

Har du noen gode eller dårlige egenskaper?
Gode egenskaper: Har mye empati og omsorg for folk.
Dårlige egenskaper: Kan være litt rask og prate uten å tenke meg helt om.

Har du en god film du har sett, eller en god bok du har lest i det siste som du vil anbefale?
Serie på Viaplay: Pørni