- Kan ikke tenke meg et liv uten tillitsverv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Kan ikke tenke meg et liv uten tillitsverv

LO Viken Oslo fortsetter fokuset på de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, samt LO-fellesskapets viktigste resurs og medlemsfordel. Vi vil i 2020 presentere intervju med en utvalgt tillitsvalgt hver uke. Ukens tillitsvalgt er: Tone Merethe Kjernsbekk som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Skiptvet kommune og LO-leder for Indre Østfold.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Navn: Tone Merethe Kjernsbekk
Alder: 56 år
Sivilstatus: Ugift
Barn: 2 + 2 barnebarn
Bosted: Skiptvet
Arbeid: Hjelpepleier i vernepleie i boliger for funksjonshemmede
Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Skiptvet kommune. LO-leder for Indre Østfold.

Tone Merethe Kjernsbekk har vært hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Skiptvet kommune siden 2005, og kan ikke tenke seg et liv uten. – Men det er jo medlemmene og helsa som avgjør hvor lenge jeg beholder denne rollen, sier hun.

Tone Merethe vokste opp med foreldrene og en bror på et gårdsbruk i Skiptvet, og selv om de var bosatt et godt stykke utenfor ”allfarvei”,  kan hun ikke huske noe savn av lekekamerater.

- Jeg hadde to kusiner som også vokste opp her, så jeg var langt fra alene. Dessuten var gården, med både okse og hest, en fin og spennende boltreplass. Jeg kan ikke huske jeg kjedet meg noen gang. Og at vi badet i en balje og hadde utedo, var bare slik det skulle være.

Faren var Høyre-politiker i hjemkommunen, så politikken var et naturlig tema rundt middagsbordet. Hun var selv ikke gamle jenta før hun tok aktiv del i diskusjonene, ikke minst om temaet handlet om rettferdighet i verden. Der hadde hun klare meninger og var ikke redd for å argumentere for sine  synspunkt.

Familiebedrift
I tillegg til gårdsdriften, bygde faren fritidshytter – som ble et stort forretningsområde – og familiens kjøpekraft steg vesentlig.

- På den måten fikk vi tilgang til mange andre ikke hadde råd til, og jeg ble nok en litt bortskjemt tenåring.

- Dessverre døde pappa i altfor ung alder, legger hun til. 

- Selv om vi all visste han slet med helsa de siste årene, er det alltid et sjokk når noen så nære blir borte. Det ble et tungt ansvar på min yngre bror å videreføre den lille familiebedriften etterpå. Men han har klart det veldig bra.  

Etter de obligatoriske skoleårene var unnagjort, ble det samfunnsfaglig linje på gymnaset.

- På den tiden handlet alt i familien om hyttebygging, og det ble forventet at også  jeg skulle engasjere meg i familiebedriften. Derfor ble det til at jeg gikk forkurs  i teknisk tegning på ingeniørhøyskolen og deretter to år på Tune-teknikeren.

På grunn av sykdom, ble det mye fravær og hun slet med å holde tritt med undervisningen – spesielt matte. Det endte med strykkarakter.

I stedet begynte hun å jobbe treskiftsturnus ved Viking i Askim, hvor hun ble værende til bedriften ble nedlagt i 1991.

Dermed bar det tilbake til skolebenken igjen, men denne gangen langt mer motivert enn tidligere.

Utdannet hjelpepleier
- Jeg var så heldig at jeg fikk lønn mens jeg gjennomførte voksenopplæring, og var ferdig utdannet hjelpepleier i vernepleie i 1993.

Hun legger ikke skjul på at det var en stor omstilling, men også veldig tilfredsstillende i visshet om at utdanningen ga henne en trygghet på at hun ville finne seg nytt arbeid. Fra 1997 har hun jobbet i Skiptvet kommune. 

- Det var helt klart utfordrende, men jeg har alltid likt utfordringer, så det var bare å gå løs på den nye etappen med krum nakke. Dessuten forsto jeg raskt at helsesektoren var riktig arena for meg, så det har nok alltid ligget en omsorgsperson i meg. Spesielt å kunne jobbe med mennesker med bistandsbehov, trivdes jeg særdeles godt med – selv om det bød på mange tøffe tak og problemstillinger i arbeidsdagen.

Som alenemor med to barn og turnusarbeid, var det ikke alltid enkelt å få dagene til å gå opp. For å få mest mulig tid med jentene sine, valgte hun å jobbe som nattvakt.

- Med god hjelp fra min mor gikk da hverdagen opp lettere.

Inn i Fagforbundet
Fagforeningsarbeidet ble hun en del av i 2003.

- De ønsket en ungdomsrepresentant i styret da Fagforbundet ble etablert. Jeg var vel ikke akkurat noen ungdom lenger, men ble likevel forespurt – og takket ja. Jeg hadde alltid vært organisert da jeg var i jobb, men aldri aktiv i fagforeningsarbeidet, så det var å hive seg på et helt nytt område. Litt skummelt, men samtidig veldig spennende.

Etter kun et halvt år, ble hun valgt til nestleder i Fagforbundet i kommunen, og halvannet år senere ble hun klappet inn som leder og hovedtillitsvalgt – og har gjennom årene hatt menge ulike verv i tillegg.

Hun var også med i arbeidet med sammenslåingen av Fagforbundets tidligere foreninger i Askim, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet til Fagforbundet Smaalenene i 2009. Her satt hun i styret i mange år. 

Fagforbundet Smaalenene og Fagforbundet Indre har nylig slått seg sammen med Fagforbundet Indre Smaalenene, og Tone er styremedlem i dette nye styret.

50 prosent frikjøpt
Siden 2005 har hun vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Skiptvet, med  nær 150 medlemmer. Gjennom tillitsvervet er hun 50 prosent frikjøpt, som hun mener fungerer veldig bra.

- Ja, jeg kunne ikke tenkt meg å gi helt slipp på jobben ”på gølvet”. Jeg føler det er nyttig å stå ved siden av de ansatte, samt at jeg som sagt trives svært godt i jobben som hjelpepleier.

Hun legger ikke skjul på at det går langt mer enn en halv stilling til tillitsvalgtsjobben. Dette er en rolle du lever med 24 timer i døgnet, og det er blitt mange sene kveldstimer med samtaler med ansatte, forteller hun.

Likevel ville hun ikke vært det foruten, og nøler ikke med å karakterisere livet før og etter at hun trådte inn i tillitsvalgtrollen som helt ulike.

- Helt klart! Som tillitsvalgt blir du en del av et stort nettverk og bygger relasjoner og får kompetansepåfyll hele tiden. Det utvider horisonten og gir deg muligheter du ellers ikke ville ha fått. I tillegg lærer du om det indre livet i kommunen, du får ta del i budsjettprosesser, ansettelser etc.

Som hovedtillitsvalgt skal hun både se helheten i driften, men også bistå det enkelte medlemmet til å få en best mulig arbeidshverdag. Det kan til tider være en vanskelig øvelse.

- Det er ikke alle ansatte som har rett til alt de forlanger og ønsker, men da handler det om å være ærlige med dem. Og de fleste forstår det når de blir fortalt hvordan lovverket og spillereglene er.

Samtidig er det ikke til å unngå at det kan oppstå konfliktsituasjoner, og at det kan føles ensomt å stå midt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Nettopp da er det viktig å spille på alle du har rundt deg, og ikke være redd for å søke veiledning og råd, påpeker hun.

- Hovedtillitsvalgte og ledere av Fagforbundets foreninger i hele Indre Østfold møtes jevnlig. Her drøfter vi ulike problemstillinger og konkrete situasjoner på arbeidsplassene, som er en svært nyttig møteplass.

- Gi det en sjanse
Tone Merethe er veldig opptatt av unge tillitsvalgte, og oppfordrer alle som blir spurt om å gi det en sjanse, nettopp fordi det åpner så mange dører. Hun påpeker viktigheten i at man som tillitsvalgt setter seg inn i hovedavtale og partssamarbeid etc, men presiserer at dette er en prosess over tid.

- Det er ikke noe å være redd for, og du får den veiledningen og opplæringen du trenger og ønsker selv. Det viktigste er at du vil, at dette er noe som trigger deg. Alt det andre kommer etter hvert.

Tones eldste datter Victoria ble tidlig engasjert i Fagforbundet. Hun er nå nestleder i Fagforbundet Ung sentralt.

- Det har vært en fryd å se henne utvikle seg og engasjere seg. Fagforbundet var ikke alltid like populært i hjemmet vårt til tider, da jeg som mamma var en del borte. Det er derfor desto mer hyggelig å se at begge jentene mine i dag har klare meninger om politisk ståsted, og hva som er viktig, forteller hun stolt.

- Som HTV i Fagforbundet er du på valg neste vår. Hvor lenge ser du selv  for deg å inneha rollen som tillitsvalgt?

- Akkurat nå kan jeg ikke forestille meg et liv uten å være tillitsvalgt, men hva som skjer fremover er jo opp til medlemmer og helsa, tenker jeg.

I tillegg til rollen som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Skiptvet kommune, er Tone Merethe leder for LO Indre Østfold, som teller ca. 5000 medlemmer - derav 3600 yrkesaktive medlemmer. Her er hun på valg til Årsmøte i 2021.

- Hvilke saker er det du/medlemmene er spesielt opptatt av?

- Det er viktig for styret i LO Indre Østfold at vi er synlige for medlemmene våre. Vi forsøker å lage aktiviteter der vi kan være nære og lette å nå.

Det er også viktig for oss å ivareta et godt samarbeid med politiske partier som har vårt verdisyn og som vi sammen kan påvirke både medlemmer og andre ansattes arbeidsforhold og livssituasjon.

Politisk aktiv

Da Tone Merethe ble aktiv i Fagforbundet, var det en naturlig utvikling å bli mer interessert i hvordan prosesser blir til, og hvordan påvirke prosesser.  Aktiv politisk ble hun derimot ikke før få år tilbake, og sto på lista til Ap for

første gang til kommunevalget sist høst.

- Hva er ambisjonene dine politisk?

- Egentlig ingen. Jeg hadde nok større ambisjon enn å være «listefyll» ved årets kommunevalg. Men velgerne ville noe annet. jeg har derfor nå en plass i et hovedutvalg i Skiptvet kommune. Er jeg valgt til en rolle, er det viktig for meg å gjøre en så god jobb jeg kan i forhold til vervet jeg har blitt tildelt.

- Hvilke politiske sak(er) brenner du ekstra for?

- Det aller viktigste for meg er å ivareta velferdssamfunnet vårt. Jeg blir skremt når jeg ser at velferdsgodene våre blir borte eller redusert. Arbeidslivspolitikk er selvsagt også viktig for meg. Ansatte skal ha gode og sikre arbeidsvilkår.

Arbeid til alle er viktigst.

Som tillitsvalgt er Tone Merethe viktig både for kollegene og for arbeidsplassen i Skiptvet kommune. Det trives hun svært godt med.

- Jeg vil anbefale alle som blir forespurt om å bli tillitsvalgt å gi det en sjanse. Du opparbeider et stort nettverk lærer enormt mye, sier Tone Merethe.

Tone Merethe er 50 prosent frikjøpt i rollen som tillitsvalgt, og jobber 50 prosent som hjelpepleier i kommunen. En perfekt fordeling, mener hun.