- Jeg vil vise at jeg er tilliten verdig!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Jeg vil vise at jeg er tilliten verdig!

Fra «listefyll» til første varaplass og nominasjon til stortingslista: - Jeg vil vise at jeg er tilliten verdig! Mohammed Malik ble satt opp på 25. plass på Lillestrøm Aps liste til kommunestyrevalget i fjor. Velgerne ville det imidlertid annerledes, og løftet ham opp til første varaplass. – Det er en tillit jeg er stolt av, men også som forplikter, sier den sympatiske 41-åringen som nå også er blitt nominert til Stortingslisten til Akershus Arbeiderparti.

Fakta:

Navn: Mohammed Malik

Alder: 41 år

Sivilstand: Gift

Barn: 5

Bosted: Lillestrøm

Arbeid: Hovedtillitsvalgt i TINE SA- forbund NNN

Politisk engasjement: Fagpolitisk styremedlem i Lillestrøm Arbeiderparti. Første vara i kommunestyregruppa.

Andre verv: Sitter i representantskapet hos LO Oslo

Vi møter Mohammed på klubbkontoret i TINE Meieriet Oslos gigantiske anlegg på Kalbakken, som dekker 1,2 millioner innbyggere i Stor-Oslo. På skrivebordet står en flaske hånddesinfeksjon og en eske svarte munnbind med påskriften «NNN klubben TINE Oslo». Her har koronatiltakene hatt første prioritet allerede før Erna lukket ned landet i mars.

- Det er litt gøy å se ledelsen ved bedriften gå med munnbind med NNN-logoen, sier han og smiler bredt.

På bordet ligger også «Norges lover» lett tilgjengelig. Ved veggen bak ham står klubbfanen og deler av den ene veggen er tapetsert med diplomer og kursbevis. Malik har gjennomført LOs toppskolering, og er i gang med de siste modulene av Arbeidsrett.  

- Er en del juridiske spissfindigheter det er greit å kunne forstå. Og den beste løsningen finnes på laveste mulig nivå, minner han om.

Mohammed lærte seg tidlig at utdanning og kunnskap er viktig for å kunne lykkes i arbeidslivet, og han tok grunnskoleringen til NNN i 2012 - allerede før han ble tillitsvalgt.

- Jeg ville se hva det gikk ut på, og grunnkurset var dessuten en forutsetning for å kunne komme inn på LO-skolen.

 

Foreldre fra Pakistan

Maliks foreldre kom fra Pakistan i begynnelsen av 1970-tallet, som følge av at det ikke var arbeid å få, og de bosatte seg i Groruddalen. Her fikk faren raskt  jobb i stålindustrien, mens moren jobbet deltid i en barnehage.

Sammen fikk de tre sønner og to døtre, Malik som den midterste i flokken og nest eldst av brødrene.

Han legger ikke skjul på at det var trange kår, både fysisk og økonomisk, med syv personer under samme tak i en blokkleilighet. Selv om faren tok seg vaskejobb på et kjøpesenter på Stovner i tillegg til fabrikkjobben, fikk de langt fra alt de ønsket seg under oppveksten.

- Spesielt vi gutta måtte dele på det meste, vi hadde for eksempel en felles sykkel. Det var ikke alltid like stas, men vi lærte å ta hensyn til hverandre og gjøre det beste ut av det vi hadde – og være fornøyd med det. Det har nok formet meg veldig som person, sier han.

 

De tunge årene

Etter de obligatoriske skoleårene, startet han på påbygning innen byggfag på Hellerud videregående skole. Det ble med ett år, da faren døde kort tid etter at han pensjonerte seg.

- Alle søsknene bodde fortsatt hjemme, så da var det bare å komme seg ut i arbeidslivet for å kunne bidra økonomisk. Yrkeskarrieren startet på Esso på Grorud, forteller han.

Men kun to år senere rammet en ny tragedie familien. Mohammeds ett år eldre bror omkom i en bilulykke, 19 år gammel.

- Da raste verden rundt meg. Vi hadde alltid stått hverandre nær, og som eldstemann var det han som hadde tatt over mye av ansvaret etter pappa. Nå var det brått jeg som var den neste i rekka og som overtok forpliktelsene. Jeg ble fort voksen, for å si det slik!

Om ikke det skulle være nok, døde også moren få år etter bilulykken.

- Hun sørget seg i hjel, sier han stille. Sorgen over de døde er fortsatt til å kjenne på.

- Pappa jobbet mye, så han så jeg egentlig lite til. Men mamma er nok den personen jeg beundrer aller mest for den måten hun dedikerte livet sitt til oss barna. Det er fra henne jeg har den store omsorgen og empatien i meg. Pappa er begravd i Pakistan, mens mamma ligger på Klemetsrud kirkegård. Jeg føler hennes nærvær i alt jeg foretar meg.

 

Ble hovedtillitsvalgt i NNN

I årene Mohammed jobbet på bensinstasjonen, tok han førerkort på lastebil for å kunne komme seg videre i arbeidslivet. Han fikk seg etter vikarjobb på Tine, og planen var å være her én sommer. Det er nå 18 år siden!  

I 2014 var konsernet gjennom en større omorganisering, og Tine Oslo ble delt i Tine logistikk Oslo og Tine produksjon Oslo. Mohammed var på den tiden hovedverneombud på avdelingen på Kalbakken.

- Alle lokale særavtaler ble sagt opp, og de ansatte ville at jeg skulle delta i forhandlingene med ledelsen. Skulle det være mulig, måtte jeg imidlertid være tillitsvalgt.

Det tok ett år innen den nye organisasjonen var på plass, og ved neste valg av hovedtillitsvalgt ble Mohammed klappet inn på tronen.  

- Jeg ble svært positivt overrasket over den massive støtten. Tilbakemeldingene var at alle følte seg sett og hørt og at jeg hadde en god tilnærming til de ansatte.

Han iverksatte en rekke aktive tiltak rettet mot de ulike kulturene som var representert på arbeidsplassen, blant annet språk- og dataopplæring i spann med AOF, som har resultert i at 130 ansatte i skrivende stund har tatt fagbrev gjennom fagforeningen.

Det førte samtidig til at stadig flere forsto verdien i å organisere seg, og i løpet av de seks siste årene har organiseringsgraden økt fra mellom 60 og 70 prosent innen tariffområdet til 90 prosent.

- Jeg er stolt av hva jeg har fått til sammen med de øvrige i klubbstyret, sier han – og trekker samtidig fram det gode og tette samarbeidet med LO.

 

Politisk vekkelse

I 2015 ble hans politiske interesse for alvor ble vekket.

- Det var på en tur til Arbeidermuseet i København at tanken om å bidra også utenfor Tine slo meg. Og da bedriften senere fikk besøk av partileder Jonas Gahr Støre og LO-leder Gerd Kristiansen, var jeg fast bestemt på å gjøre det.

Da familien flyttet til Lillestrøm i mars 2016, omsatte han tankene til handling og meldte seg til tjeneste for Lillestrøm by Arbeiderlag og startet sitt fagpolitiske arbeid.

Derfra har det gått fort i svingene. Lillestrøm Arbeiderparti endte med 29,9 prosent av stemmene og 16 representanter i kommunestyregruppa etter valget i fjor, og Malik endte som første varamedlem til kommunestyret og til hovedutvalg for miljø og samfunn.

- Det var rett og slett overveldende, ikke minst med tanke på at jeg kom som innflytter. Men samtidig er det en forpliktelse jeg kjenner på, og som jeg skal gjøre mitt aller beste for å innfri.

Han er ikke i tvil om at hans store nettverk gjennom tillitsvalgtjobben har bidratt til at han ble løftet opp på listene.

- Ja, jeg føler at det er mange som heier på meg, og blant dem er det garantert mange LO-medlemmer.

Nettopp kombinasjonen av tillitsvalgt og politiker gjør at han er tett på det som skjer på grasrotnivå og kan løfte det opp på den politiske agendaen. På den måten blir det samsvar mellom politikk og behov.

- Jeg ønsker å være en brobygger mellom Arbeiderpartiet og LO-medlemmene, slik at de vi har «mistet» ved de siste valgene vender tilbake igjen – og som forhåpentligvis ender med regjeringsskifte neste år.

For det er mye som står på spill, presiserer han – og nevner kampsaker som et stadig økende lønnsgap mellom arbeidere og ledelse, svart arbeid, fagopplæring, kompetansepåfyll etc.

- Her må stat, fylke og kommunen gå foran med et godt eksempel med fokus for hele og faste stillinger, fremme yrkesfag og økt antall lærlingplasser. Folkevalgte må ta større ansvar for useriøse aktører og sosial dumping i innkjøps- og anbudsprosesser, er hans klare formaning.

Fagopplæring er også en parole han gjerne løfter høyt. Ikke minst etterutdanning, som er en nødvendig ballast når arbeidsgiveren står i en omstillingssituasjon.

- Det vil bidra til å løfte medarbeidernes motivasjon til å ta del i verdiskapningen. Å få fagutdannelse, gjør noe positivt med oss, fastslår han av erfaring - gjennom å bli yrkessjåfør via praksiskandidatordningen og nå som medlem i prøvenemnda.

 

Svært meningsfullt

Mohammed føler det som svært meningsfullt å kunne påvirke kommunen og samfunnet med gode fagpolitiske argumenter. Det håper han å kunne fortsette med i mange år framover.

- Vi har fått gjennom flere viktige saker, sier han og trekker spesielt fram milepælen for saken "Alkoholpolitisk plan med retningslinjer for lokal alkoholpolitikk for Lillestrøm kommune", der AP og SV gikk sammen om at innehaver blant annet må kunne dokumentere at det utbetales minimum minstelønn til de ansatte for å få skjenkebevilling. Det bidrar nettopp til et mer seriøst og anstendig arbeidsliv.

Han minner avslutningsvis på at det velferdssamfunnet vi har bygd opp over 100 år ikke må tas for gitt.

- Det knirker allerede i sømmene for Den norske modellen og det velfungerende trepartssamarbeidet. Nå må de styrkes igjen!

Som hovedtillitsvalgt i TINE, har Mohammed Malik gode forutsetninger til å gjøre en god fagpolitisk jobb. – Jeg er ydmyk og stolt over den tilliten jeg blir vist, og lover å kjempe for alle som heier på meg, sier han.

 

- Jeg brenner for kommunalpolitikken, sier Mohammed, som er første vara til Lillestrøm kommunestyre og blitt nominert til Stortingslisten til Akershus Arbeiderparti.

 

Mohammed giftet seg i 2002 og har fem barn som skal følges opp. Det gir travle dager med politisk engasjement og et tillitsverv hvor det forventes stor tilgjengelighet.  – Det krever god planlegging og mye logistikk, men så lenge den indre motivasjonen er høy, går det greit.

 

Mohammed brenner blant annet for skolering og etterutdanning på arbeidsplassen, og hos fagforeningen på TINE Meieriet Oslo er det mange som har tatt fagbrev i hans «regjeringstid» som hovedtillitsvalgt.