- Fellesskapet står sterkt for meg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Fellesskapet står sterkt for meg

LO Viken Oslo fortsetter fokuset på de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, samt LO-fellesskapets viktigste resurs og medlemsfordel. Vi vil i 2020 presentere intervju med en utvalgt tillitsvalgt hver måned. Månedens tillitsvalgt for februar er: Gro Nanna Hovde som er plasstillitsvalgt i Modum kommune.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Navn: Gro Nanna Hovde
Alder: 57 år
Sivilstatus: Singel
Barn: 2 + 3 barnebarn
Bosted: Vikersund
Arbeid: Helsefagarbeider
Tillitsverv: Plasstillitsvalgt ved Modumheimen for Fagforbundet. Kompetansetillitsvalgt i kommunen.

Å kjempe for fellesskapets beste er en viktig motivasjon i Gro Nannas rolle som plasstillitsvalgt i Modum kommune. – Jeg ble nok påvirket av mine foreldre, hvor nettopp felles goder og likestilling var en selvfølge, sier hun.  

Gro Nanna vokste opp med foreldre og to søsken i bygda Øst-Modum, på østsiden av Tyrifjorden, som hun betegner som et ganske ”øde” sted.

- De to første årene gikk jeg på skole i bygda, med kun noen få elever i klassen. Etter 2. klasse ble den nedlagt og vi måtte over på Vikersund barneskole. Litt større forhold og litt mer skummelt, forteller hun.

Hun minnes likevel en trygg, god barndom med mye lek og aktivitet i naturen. 4H og Speideren ble gode og lærerike miljøer for henne.

Et hjem med likestilling
Faren jobbet som maskinoperatør på en kraftstasjon til det lokale elverket, mens moren jobbet i gartneri og blomsterbutikk. Hjemmet var preget av harmoni, hvor likestilling var en selvfølge.

- Ja, pappa lagde like ofte middag og vasket golver som mamma. En holdning han igjen hadde lært av sin far. Dermed ble det helt naturlig også for meg at arbeidsoppgavene ikke ble fordelt etter det tradisjonelle kjønnsmønsteret.

Også når det gjelder politikk og fagforeningsarbeid er hun nær sagt arvelig belastet. Morfaren var leder i Nesbyen Arbeiderparti like etter krigen, moren satt en periode i kommunestyret for Arbeiderpartiet og faren var fagorganisert gjennom jobben. Dessuten har hun nærmest sett over til Utøya under hele oppveksten, som også hatt påvirkning. 

- Om jeg skulle ha stemt noe annet enn AP, hadde jeg i hvert fall ikke turt å si det hjemme, sier hun med et smil.

Butikkansatt
Etter de obligatoriske skoleårene var unnagjort, handlet det om å komme seg i arbeid. Gro Nanna jobbet flere år i butikk og var en tid ferskvaresjef i den lokale Rimi-butikken.

Helseutfordringer gjorde imidlertid at hun etter hvert måtte tenke nytt, og tok seg jobb som vikar på kjøkkenet på storkjøkkenet på Vikersund Bo- og dagsenter i 2002.

- Det var her jeg ble spurt om jeg kunne tenkt meg en jobb innen pleie og omsorg, men at det krevde fagutdanning om jeg skulle ha muligheter til fast jobb. Det syntes jeg hørtes fristende ut, og satte meg på skolebenken en dag i uka ved siden av full jobb. En krevende periode, men veldig interessant.

Det som før ble kalt hjelpepleier og omsorgsarbeider ble slått sammen til én tittel – helsefagarbeider i 2006, og Gro Nanna var i det første kullet som ble utdannet, 44 år gammel. 

- Jeg var faktisk den første helsearbeideren i Modum kommune, og den andre i hele Buskerud – kun slått av en i Sigdal kommune!

Plasstillitsvalgt
Gro Nanna ble plasstillitsvalgt på arbeidsstedet Modumheimen i 2012. Hun er selv en av de heldige som har 100 prosent stilling, men nettopp stillingsprosenter og ansettelsesforhold har alltid vært en kampsak.

- Ja, fortsatt har de fleste i helsesektoren små stillingsbrøker, og man må shoppe vakter. Det er ikke greit, understreker hun.

Gro Nanna er også kompetansetillitsvalgt i kommunen og skal motivere til kompetanseheving på arbeidsplassen. Det har bidratt til at mange flere har tatt  fagbrevet og med det blitt kvalifisert til både høyere lønn og høyere stillinger.

- Svært moro å være med på, sier hun.

- Ta utfordringen
Gro Nanna er glad for at hun takket ja til rollen som tillitsvalgt, og anbefaler alle som blir spurt om å ta utfordringen.

- Det er veldig god opplæring i Fagforbundet, og du opparbeider et enormt stort nettverk som kan bistå deg. Ingen kan alt med en gang, men du må vite hvor du kan finne svarene. Her har vi en blant annet etablert en chat-gruppe hvor vi kan dele erfaringer og spørre hverandre om råd.

Hun legger samtidig ikke skjul på at det krever en viss tøffhet å skulle stå i eventuelle konfliktsituasjoner som oppstår.

- Det er dessverre enkelte sjefer som driver etter herskemetoden, og jeg har måttet banke gjennom en avviksmelding på en slik. Vi kan ikke godta alt, og respekt er det minste vi kan forlange.

- Hva kjennertegner deg som tillitsvalgt?

- Jeg mener jeg er god til å lytte og sette problemstillinger inn i en større og riktig sammenheng. Jeg er veldig for fellesskapet. Dessuten er jeg vel ganske tydelig i min tale og ikke redd for konfrontasjoner.

Politisk aktiv
Gro Nanna har lenge vært engasjert i politikken, og liker å skape debatt. Under fjorårets  kommunestyrevalg var hun plassert på 14. plass til Modum Arbeiderparti, men med hele 90 tilleggsstemmer raste hun opp til 8. plass og inn i kommunestyret. Her sitter hun sitter i hovedutvalg for kultur, idrett og livsglede og er vara i formannskapet.

- En hyggelig bekreftelse på at det jeg står for blir lagt merke til, og at jeg kan gjøre en god jobb som folkevalgt. Det var litt skummelt, men først og fremst en stor tillitserklæring. 

- Hva er dine ambisjoner som politiker?

- I og med at jeg ikke hadde forventet å komme inn, har jeg ikke tenkt veldig mye på akkurat det. Men jeg får se hva perioden vil bringe og ta det derfra.

Gro Nanna er glad for at hun takket ja til rollen som tillitsvalgt, og anbefaler alle som blir spurt om å ta utfordringen.