Velkommen til lansering av Kraftløftet-rapporten for Oslo og Akershus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Velkommen til lansering av Kraftløftet-rapporten for Oslo og Akershus

Risikerer vi en mørklagt hovedstadsregion i framtiden? NHO Viken Oslo og LO Oslo og Akershus har gleden av å invitere til regional rapportlansering for Kraftløftet i Oslo og Akershus. I denne regionen er kraftunderskuddet allerede et faktum og situasjonen kan bli langt verre. Likevel, den kunnskapen vi nå har gir et unikt utgangspunkt for en storsatsing på energieffektivisering og fornybar kraft. Men det haster! Gjennom å identifisere eventuelle barrierer og løsninger med stort potensial er målet å peke ut hva Oslo og Akershus' rolle skal være i det nasjonale kraftbildet og bidra til å gjøre denne regionen bedre rustet til grønn omstilling og et økende kraftbehov i årene framover.

imagex79a.png

Program

Hovedfunnene fra rapporten presenteres, du vil få høre gode eksempler på løsninger fra nytenkende aktører og hva regionens politikere vil gjøre for å redusere forbruket og produsere mer grønn energi. Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, LO-sekretær Are Tomasgard og statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther kommer. Bli med du også!

PÅMELDING HER (arrangementet er gratis): 

Mer informasjon om det fullstendige programmet kommer. Del gjerne invitasjonen i eget nettverk og med personer du tror kan ha interesse av rapportlanseringen.

Kraftløftet er et prosjekt initiert av trepartssamarbeidet NHO, LO og Olje- og energidepartementet, i samarbeid med Statsforvalteren og KS. Partene er enige om at det er behov for nye og større grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft for næringslivet og forbrukere i Norge. Innsatsen i Kraftløftet rettes mot tiltak for økt kraftutbygging, utbygging og forsterkning av kraftnettet og energieffektivisering. Samarbeidet om Kraftløftet har siktemål frem mot 2030, men med årlige gjennomganger og justeringer.

 

På vegne av NHO Viken Oslo og LO Oslo Akershus, vel møtt!