Sverige: Atomavfallet graves ned og atomkraften graves opp.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kan svensk industri se fram til ordrer til nye atomreaktorer?

Sverige: Atomavfallet graves ned og atomkraften graves opp.

Den svenske regjeringen besluttet nylig å grave ned landets atombrenselavfall som skal lagres sikkert 500 meter under jorden like nord for Stockholm i 100.000 år. Det er lengre enn regjeringen kommer til å sitte. Dermed er en lang prosess kommet til ende etter at Sverige i en folkeavstemning sa nei til videre bruk av atomkraft i 1980. Eller?

Når man nå tror at man har funnet et permanent lagringssted er det flere politikere som tar til orde for at man nå kan fortsette med atomkraft, sågar bygge nye reaktorer slik som Finland allerede er i full gang med.

Det var i 1980 at svenskene fikk seg forelagt spørsmålet om å avvikle kjernekraften. Svaret ble ja og året skulle være 2010. 12 år på overtid er det fortsatt kjernekraft i produksjon i Sverige og nå mener man at tiden er inne for å bygge nye reaktorer som erstatter de gamle. Les mer.

Det er det konservative partiet Moderatarna (Høyre) som vil nedsette en arbeidsgruppe for å se på det på nytt. Tanken er ikke ny, men ble reist allerede i 2009 da svensk opinion hadde vendt seg bort fra folkeavstemningsresultatet. Den gang ble det ikke noe av, men nå er det annerledes, kanskje. Det skyldes EU kommisjonens forsiktige åpning for mer bruk av atomkraft som en overgang dersom man kan løse sikkerhetsproblemene bedre.

Les mer.