Svensk LO boikotter "Europafacket"

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Pernille Tofte Den svenske LO-lederen Susanna Gideosson har snedt et sint brev til Euro-LO og klaget på deres behandling av svenske krav.

Svensk LO boikotter "Europafacket"

Svensk LO har fått nok. Fått nok av spillet omkring EUs forslag om et direktiv om minstelønn. Det vil ikke svensk LO ha, heller ikke regjeringen eller arbeidsgiverne. Men det som har fått begeret til å renne over er følelsen av å ha blitt motarbeidet av sin egen organisasjon som de er medlemmer av, Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen, DEFS på norsk eller ETUC på engelsk.

Nå har styret i svensk LO bestemt at de skal holde tilbake kontingent og de skal ikke delta i noen av DEFS sine komiteer, arbeidsgrupper eller styremøter. Denne drastiske beslutningen er ikke fulgt opp av de to andre faglige organisasjonene i Sverige TCO og SACO. De er enige i kritikken, men anser det som lite klokt å trekke seg fra å delta på møtene og stoppe kontingentinnbetaling.

Rent konkret mener svensk LO at DEFS ledelse bryter mot tidligere kongressvedtak som alltid har sagt at " en lovbestemt minstelønn kun innføres i land hvor fagbevegelsen selv ønske det". De mener at DEFS gikk over streken da de ba om et EU-direktiv (lov) og at de i tiden etter at EU-kommisjonen fremmet sitt forslag har oversett svenske og nordiske innvendinger. Da saken ble behandlet i Europaparlamentet fremmet parlamentsmedlem og tidligere LO-ansatt Johan Danielsson en rekke forslag som skulle imøtekomme den svenske holdningen. Disse ble nedstemt i Europarlamentet og fikk heller ikke støtte fra DEFS-ledelsen.

Norsk LO er orientert om situasjonen og deler innvendingene mot selve direktivet, men har ikke tenkt å gjøre som svensk LO. For øvrig anser den norske arbeidsministeren at direktivet ikke er EØS-relevant og dermed ikke vil komme til anvendelse og dermed bli et problem i Norge.

I forrige uke   startet forhandlingene mellom Europaparlamentet, EU-kommisjonen og Rådet ledet av Frankrike (arbeidsministeren) om å finne et kompromiss. En av saksordførerne i parlamentet, Agnes Jongerius, bedyrer at de har tatt hensyn til de svenske innvendingene og at direktivet slik det ser ut nå ikke er noen trussel mot den svenske arbeidsmarkedsmodellen.

Dansk fagbevegelse har gått mot hele direktivet og er også kritisk til den behandling det har fått i DEFS. Men de har ikke kopiert svensk LO.

Ledelsen i DEFS har ikke villet kommentere saken.

Les intervju med svensk LOs avtale sekretær.

Les mer her i Fri Fagbevegelse.