Spania: Makt tilbake til de ansatte.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den spanske sosialistregjeringen ledet av Pedro Sanches iverksetter en lov som gir makten tilbake til de ansatte

Spania: Makt tilbake til de ansatte.

Den spanske sosialistregjeringen fremmet før jul viktige endringer i spanske arbeidsrettslovgivning som nærmest nullstiller den "devaluering" som den konservative regjering gjorde i 2012 og som gjorde det lettere å si opp folk. Den ga også arbeidsgiverne en rett til lokale avtaler på siden av de tradisjonelle landsoverenskomstene.

Lovforslaget, som ble vedtatt 28. desember, bygger på en avtale mellom fagbevegelsen og arbeidsgiverne som de har brukt mer enn ni måneder på og som ble signert 22. desember 2021. - Det er den første avtalen på 20 år som forbedrer arbeidsforholdene, sier Unai Sordo, sekretær i en av de to spanske landsorganisasjonene (CCOO). Han betegner avtalen som svært ambisiøs og omfatter oppsigelsesregler slik at dette ikke lenger er første utveg i en krise, men med muligheter for nedsatt arbeidstid og lønnstilskudd. Regler for forhandlinger gir en bedre   balanse mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som inntil  nå kunne si opp avtaler ensidig. Arbeidsgiverne kunne inngå lokale avtaler som  ligger under de nasjonale.'

Inngåtte avtaler vil nå være gyldige etter utløpsdato inntil man blir enig om en ny avtale. Fristen for  dette er ett år. Dermed mister man presset på å finne en løsning av redsel for at avtalen bare forsvinner og at man får et avtaleløst vakuum.

Det er nye regler for kontraktarbeid, midlertidige ansettelser og underleverandører. Disse typer ansatte har opplevd en nedadgående trend i lønninger ikke minst for hushjelpsyrket. Midlertidig ansettelse er redusert fra fire år til ett. Det er også nye begrensninger i antall ette påfølgende kontrakter man kan inngå. Overskrides denne er man å anse som fast ansatt. Det innføres også strenge bøter ved brudd på loven. Spania har hatt midlertidig ansatte i tusentall, siden det er så vanskelig å si opp folk, har arbeidsgiverne hevdet.

Men nå har arbeidsgiverne gått med på nye regler. Hadde de ikke gjort det hadde vel regjeringen fremmet slik forslag på egen hånd.

Her er flere detaljer.