EU opphever aldersgrense for valgte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EU-dosmtolen finner at aldergrensen i vedtekter for valgte er aldersdiskriminering.

EU opphever aldersgrense for valgte

Dansk fagbevegelse har fått en ny dom i fanget fra EU-domstolen i Luxembourg. Etter 11 år! har domstolen kommet til at fastsatte aldergrenser for tillitsvalgte er å betrakte som å være i strid med regelverket for aldersdiskriminering i sysselsettingsdirektivet.

Oversatt til godt norsk: LO eller forbund kan kanskje ikke fastsette grensen for å bli valgt dersom man ikke kan gå på pensjon eller annet lønnet arbeid direkte. Det var en tillitsvalgt i det danske LO-forbundet Handel og Kontor som ønsket å bli gjenvalgt som lokal fagforeningsleder (på heltid), men fikk beskjed om at det ikke lot seg gjøre. Foreningen hadde regler som forbød gjenvalgt etter en bestemt alder.

Nå har EU-domstolen malt langt om lenge og vedkommende tillitsvalgte vil i dag neppe ha noen glede av beslutningen siden pensjonsalderen er oppnådd for lengst.

Men først er det den danske Landsretten (Lagmannsretten) som skal fortolke dommen.

Dommen kan ha interessante føringer også for norsk organisasjonsliv. Det er neppe et problem om man må gå av, dersom man kan beholde lønn og noen arbeidsområder. I det danske tilfellet hadde den lokale fagforeningen ingen ressurser til å tilby annet lønnsarbeid i foreningen og vedkommende måtte melde seg arbeidsledig.

Det er neppe noen løsning å velge tillitsvalgte på "åremål", uten noen form for sluttpakker. Enhedslisten, som tilsvarer det norske Rødt, har en rotasjonsordning i ledende verv. Problemet der er at de ofte ikke finner nytt arbeid eller får gå tilbake til det gamle.

Men noen er ikke fornøyd med dommen som sier at kan de bli som i den katolske kirken. Tillitsvalgte blir som paven sittende til de dør.

Les mer her.