EU-flertall for ny minstelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©Keizt Photography - stock.adobe.com EUs minstelønn vil ikke gjelde i Norge, mener regjeringen.

EU-flertall for ny minstelønn

Denne uken ble det enighet om et foreløpig direktiv (lov) om minstelønn i EU. Sverige og Danmark har kjempet innbitt imot, men ikke vunnet fram med sine innvendinger, hverken med praktiske eller prinsipielle argumenter.

Den 16. juni ventes forslaget å bli endelig vedtatt av EUs arbeidsministere og dermed settes det en foreløpig strek for lov prosessen så langt. Men Danmark og nå med støtte av Sverige mener at hele forslaget strider mot EUs traktatverk (grunnloven) hvor det heter at bl.a. lønn er ikke "kompetanse" for EU. Danmark vil derfor sende saken til EU-domstolen i Luxembourg for avklaring.

Den svenske regjeringen mener egentlig det samme, men har på en måte resignert. På et tidspunkt så de en mulighet for et tilfredsstillende kompromiss, men det glapp. Sverige kommer ikke til å innføre direktivet i svenske lover eller regler innenfor den toårsfristen de har. Dermed blir det opp til EU-kommisjonen i Brussel å reise sak mot Sverige for manglende iverksetting (implementering) Hvis den svenske regjeringen ikke retter seg etter de pålegg de måtte få, ender saken også i EU-domstolen. Da må EU-kommisjonen få medhold til at direktivt skal gjelde for alle land. I Danmarks fall må EU-kommisjonen bevise at forslaget er innenfor rammen av EUs traktater.

Den norske regjeringen, som også er imot direktivet, har lagt seg under radaren ved å hevde at direktivet ikke er "EØS-relevant". Det kan også ende med juridiske komplikasjoner, men da er det ESA (EFTAs overvåkingsorgan) og EFTA-domstolen som må ta saken.

Skal man tro svenske og danske uttalelser er det intet mindre er den svenske, respektive danske arbeidslivsmodellen, som er truet dersom direktivet blir en realitet.

Les mer her.