Dansk avtale nmot sextrakassering.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Danmark får en lov mot sextrakassering, basert på en avtale mellom partene i arbeidslivet.

Dansk avtale nmot sextrakassering.

Danmark er det landet i verden som aller mest baserer sine regler i arbeidslivet på forhandlinger mellom partene og /eller med regjeringen. Nå er det kommet en ny avtale på plass som skal hindre det som på norsk kalles seksuell trakassering, på dansk "seksuell chikane".

 Nestformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Majbrit Berlau sier om avtalen:

"- Avtalen er et stort skritt fremad. Det er nå slått fast med direkte i loven, at arbeidsgiverne har ansvaret for et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering. Samtidig forhøyes bøter vesentlig i de grove saker, og vi får en særlig innsats overfor unge – bl.a. blir det mulig å utelukke firmaer fra å ha lærlinger ved gjentatte tilfeller av seksuell trakassering. "

Danmark fikk sin #metoo-kampanje et par år etter Norge og Sverige, noe som ble tilskrevet "danskenes liberale holdninger". Men det siste året er det ramlet mange saker ut av skapene, knyttet særlig til underholdningsbransjen, fjernsyn og presse hvor yngre kvinner på midlertidig kontrakt nærmest ble betraktet som et frynsegode for sjefer høyere opp.

Nå vil arbeidslivets parter ha en slutt på det meste ved å inngå en trepartsavtale som skal i det minste hindre det og fastslå at arbeidsgiverens har et eget ansvar når det likevel skjer.

Flere deler av avtalen må gjennomføres ved hjelp av lovendringer.

Dette er blant de viktigste punktene:

 

·         Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.

·         Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.

·         Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane

·         Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.

·         Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.

·         Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.

·         Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

Les mer her. Hele avtalen finner du her.