Belgierne kan arbeide fire dagers uke.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
I Belgia kan snart arbeidsdtakere søke om å arbeide fire dagers uke, men får da lengre daglig arbeidstid.

Belgierne kan arbeide fire dagers uke.

Den gode nyheten at belgiere flest kan søke om å arbeide kun fire dager i uka. Den dårlige nyheten er at de ikke får arbeide seks timers dag eller kortere enn før. Arbeidsdagen blir derimot lengre. Det skal likevel arbeides 38-40 timer som før, men ansatte kan søke om å få utføre dette i løpet av fire dager slik at de kan, om ønskelig, få tre dagers fri i sammenheng.

Den overraskende nyheten er at dette er en arbeidstidspakke som den partigrenseoverskridende storkoalisjonen har snekret sammen på bakrommet uten å konsultere arbeidslivets parter. Regjeringen består av fire partier (årstider) og har derfor fått klengenavnet Vivaldi. Belgisk LO (FGTB) mener at regjeringen bedriver solospill siden partene ikke har fått spille med.

Belgia er et av svært få land utenfor Norden som har noe av den samme partsmodellen. Både fagbevegelsen og arbeidsgiverne er sterke og de gjør opp om lønn og arbeidsvilkår. Blir de ikke helt enige pleier regjeringen, i ulike versjoner, å kunne hjelpe til, med andre ord en solid trepartsmodell.

Men nå har de gjort noe på egenhånd i ettertenksomheten etter to år med hjemmekontor for en hel del grupper ansatte. Det at de ansatte kan søke om fire dagers uke, anses som en fordel for disse for at "tidsklemma" med to i arbeid og små barn i skole skal gå opp. Eller at skilte foreldre med delt foreldreansvar skal kunne planlegge bedre. Arbeidsgiverne må nemlig dokumentere hvorfor de ikke kan innvilge søknaden.

Men den ene av landsorganisasjonen, den sosialistorienterte FGTB finner en rekke svakheter utover at de ikke er blitt spurt. I hovedsak finner de at den økte fleksibiliteten mest imøtekommer arbeidsgiverne. Det pekes også på at lengre arbeidsdager kan være et miljøproblem og at det heller ikke er familievennlig.

Arbeidsgiverne har fått sitt ved at varslingstiden for endringer i skiftplan kuttes ned.

Regjeringen vedtar å gjeninnføre nattarbeid mellom klokken 20.00 og midnatt i e-handel, på bakgrunn av en avtale med én enkelt fagorganisasjon i selskapet. Arbeidsgiver kan også helt omgå fagforeningene ved å inngå avtaler, individuelt, med arbeiderne. I Belgia er det ofte tre landsorganisasjoner inne i samme bedrift og man måtte forhandle med disse. Nå holder det med en.

 

Dette tiltaket trekker teppet ut under det møysommelige arbeidet som gjøres i Central Economic Council (Et økonomisk partsorgan) for å etablere en presis definisjon av hva e-handel dekker. Saken måtte ha blitt forhandlet og avgjort mellom partene i arbeidslivet, med den tid og nyanser som kreves i slike grunnleggende emner. Regjeringen har åpenbart ignorert det, noe som er et katastrofalt signal, sier FGTB i en pressemelding

Forslagene om økt mulighet for trening og rett til å koble fra e-post etter  arbeidstid er positivt. Retten til å koble fra  er et virkelig skritt fremover. Men hvorfor ekskludere arbeidere i bedrifter med mindre enn 20 personer og derfor diskriminere dem?

Å gå fra 8-timersdag  til 10-timersdag på "frivillig" basis (5 dager komprimert til 4 dager), er det en del av den generelle trenden som dukker opp med stadig økende fleksibilitet og mer press på jobben. Disse individuelle avtalene undergraver forhandlingene på  sektornivå for å redusere det til "arbeider-sjef"-forhold. Det vil si nettopp det nivået hvor den ansatte er svakest til å forsvare sine interesser.

Dessuten har det å nå en sysselsettingsgrad på 80 % tilsynelatende blitt et hellig mål. Denne målsettingen innebærer at 700 000 mennesker må settes tilbake i arbeid. Siden landet i dag har 300 000 arbeidssøkere, er det ikke nok folk. Skal man da  aktivere de syke?

Hvis regjeringen fortsetter å omgå arbeidstakerrepresentanter i  så avgjørende saker som fleksibilitet, nattarbeid, daglig arbeidstid, rett til å koble fra, opplæring samtidig som man taper kjøpekraft på grunn av økt inflasjon, går regnestykket ikke opp, heter det i en uttalelse fra FGTB-ledelsen.