Verktøykasse for likestilling!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Verktøykasse for likestilling!

Her får du konkrete tips til å fremme likestilling og hindre diskriminering!

I likestillings- og diskrimineringsloven er det en egen bestemmelse som gir alle arbeidsgivere en plikt til å arbeide «aktivt, målrettet og planmessig» for å fremme likestilling og hindre diskriminering. LO mener ARP er et viktig verktøy, og oppfordrer tillitsvalgte til å følge opp dersom arbeidsgivere ikke er klar over denne plikten, eller av andre grunner ikke gjennomfører et aktivt likestillings og ikke-diskrimineringsarbeid.

LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk arrangerte sammen med KUN et kræsj-kurs for tillitsvalgte om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), dette kan du nå se på LOs YouTube-kanal!