Ungdomsutvalget til LO Trøndelag organiserer utveksling med tysk fagforening IG Metall

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ungdomsutvalget til LO Trøndelag organiserer utveksling med tysk fagforening IG Metall

30.april til 7.mai får Trøndelag besøk av fagforeningsungdom fra Tyskland!

Industrien i Tyskland og Norge står overfor liknende utfordringer akkurat nå. Viktigste næringen i Tyskland er bilindustrien der over 100.000 arbeidsplasser kan være truet i overgangen fra konvensjonelle biler til elbiler. Fagforeningene i begge land kjemper for en rettferdig grønn omstilling basert på medbestemmelse. Klimakrisen, krig, pandemi og andre internasjonale kriser krever at fagbevegelsen jobber tett sammen med våre søsterfagforeninger i Norden, Europa og resten av verden. Den internasjonale avdelingen i LO og forbundene gjør en veldig bra jobb, men samtidig er møter mellom vanlig folk i fagbevegelsen utrolig viktig for internasjonal forståelse og samarbeid.

Derfor organiserer ungdomsutvalget til LO Trøndelag og IG Metall Darmstadt i Tyskland en utveksling. Den startet med digitale møter i 2021, og nå 30.april - 7.mai reiser en gruppe av 13 fagforeningsungdommer fra Darmstadt til Norge. 6. - 12. juni reiser 13 fagforeningsungdomer fra Trøndelag til Tyskland.

Denne kulturelle, politiske og faglige utvekslingen mellom ungdommen til LO Trøndelag og IG Metall Darmstadt sikter på det og legger grunnlag for langvarige vennskaper, utveksling av ideer og samarbeid. Det skal bli bedriftsbesøk til blant annet Aker Verdal, Hydro Sunndal, Washington Mills Orkanger og hovedfabrikken til Opel i Tyskland for å lære om industrien i begge land. 

IG Metall er en industrifagforening som organisere arbeiderne i bla. metall, elektro og bilindustrien. IG Metall har 2,2 millioner medlemmer.

The industries in Germany and Norway face similar challenges right now. In Germany's  key industry, the car industry, over 100.000 jobs could be endangered by the switch from conventional to electric cars. Trade unions in both countries fight for a just green transition based on codetermination. The climate crisis, war, pandemic and other internasjonal demands that trade unions work closer with their partner trade unions in the Nordic countries, Europe and the rest of the world. The international departments do a very good job but at the same time are meetings between ordinary members incredibly important for international understanding and cooperation. 


For these reasons the youth committees of LO Trøndelag and IG Metall Darmstadt organized an exchange. It started with digital meetings in 2021 and from the 30th of April to the 7th of May a group of 13 young members from the union in Darmstadt will travel to Norway. From the 6th to the 12th of June 13 young members from Trøndelag will travel to Germany. This cultural and political exchange aims to set the foundation for long-lasting friendships, exchange of ideas and cooperation. There will be company visits to Aker Verdal, Hydro Sunndal, Washington Mills Orkanger and the main Opel factory to understand the industry in both countries.


Prosjektet blir støttet av: 

LO Trøndelag

IG Metall Darmstadt

Deutscher Gewerkschaftsbund

Internasjonale Faglige Samorganisasjonens (IFS) solidaritetsfond

Friedrich-Ebert-Stiftung

Den norsk-tyske Willy-Brandt-Stiftung

Der Kinder- und Jugendplan des Bundes

Industri Energi

Fellesforbundet avd. 12

LO Studentene

Darmstadt kommune