Tørre å spørre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tørre å spørre!

Har du noen gang følt på ubehag når du skal verve noen på jobb? Velkommen til dagskonferanse for tillitsvalgte om verving.

Føler du deg redd for få spørsmål du ikke kan svare på? Eller er du usikker på å be noen betale for å være del av en organisasjon du selv ikke kjenner godt nok?

Det viser seg at hovedårsaken til at man ikke er medlem i et forbund, er at en ikke er spurt!

LOs serviceprosjekt i Trøndelag ønsker derfor å invitere til dagskonferanse om verving mandag 23. mai kl. 09.00 - 16.00 på Scandic Hell Hotel. 
Sellit AS kommer, de sier at mye handler om å luke vekk mentale barrierer som hindrer deg i å tilby medlemskap i et forbund. Sellit AS har lang erfaring med å holde inspirerende og motiverende kurs, og har i de senere år spesialiert seg på verving. 

I tillegg til inspirerende kurs med disse gutta, får vi besøk av Kjersti Andresen som vil gi deg  informasjon om LOfavørs fordeler til de som er organisert.

Det er også lagt opp til to timer forbundsvise samlinger der forbunda selv lager innholdet.
Er du organisert i Fellesforbundet, Fagforbundet, Handel og Kontor eller Norsk Arbeidsmandsforbund - meld deg på innen 13. mai ved å trykke på plakatens link eller scanne QR-koden.

Les mer om konferansen og program her.

Konferansen dekkes av LO. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste og reisekostnad må søkes dekt av eget forbund/fagforening. Jobb i servicesektoren er ikke et krav for å delta på konferansen.

Velkommen til en inspirerende dag på Scandic Hell!